Migrationsverkets frågetecken kring förslag om barns rättigheter

I slutbetänkandet för utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen bedöms huvudförslaget kunna leda till mellan 10 och 20 klagomål per år. Men Migrationsverket skriver i sitt remissvar att en målgrupp på 28 000 barn saknas i den beräkningen.

Det var i augusti 2023 som särskilda utredaren Anita Linder överlämnade slutbetänkandet till socialtjänstminister Camilla Watersson Grönvall (M).<br>
Det var i augusti 2023 som särskilda utredaren Anita Linder överlämnade slutbetänkandet till socialtjänstminister Camilla Watersson Grönvall (M).
Foto: Lars Schröder/TT
0:000:00