Mer statliga pengar till författare

KULTUR. Regeringen har beslutat att höja biblioteksersättningen till författare, tecknare och fotografer.

Höjningen sker inom en överenskommelsen mellan kulturdepartementet och upphovsrättsorganisationerna. Den innebär att grundbeloppet för 2016 höjs med 7 öre till 1 krona och 52 öre per utlån och för 2017 med ytterligare 8 öre till 1 krona 60 öre. Den totala biblioteksersättningen beräknas då uppgå till cirka 149 miljoner kronor, vilket är en höjning med drygt 7 miljoner kronor jämfört med 2015. För 2017 stiger biblioteksersättningen med ytterligare 8 miljoner kronor.

Biblioteksersättningen betalas av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

– En historisk höjning av biblioteksersättningen som vi är mycket nöjda med, men det är en höjning som delvis utgör en kompensation för historiskt sett låga höjningar. En viktig pusselbit i arbetet med att trygga försörjningsvillkoren för de som skapar de böcker som allmänheten får låna gratis på biblioteken, kommenterar Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund, i ett pressmeddelande.

Även Svenska Tecknare och Svenska fotografers förbund välkomnar höjningen.

Forrige artikel Centerpartiet vill se över ränteavdraget Næste artikel Utredning om avhysning av läger snart tillsatt
Hon tar över Arbetsförmedlingen

Hon tar över Arbetsförmedlingen

GD-BYTE. Regeringen hittade Arbetsförmedlingens nya generaldirektör inne på myndigheten. Överdirektör Maria Mindhammar tar över efter Mikael Sjöberg.