Medlingsinstitutet vill inte att las-utredningen genomförs

LAS. Medlingsinstitutet vill inte att Las-utredningen ska ligga till grund för arbetsrätten. Gd Irene Wennemo ser det som positivt att Svenskt Näringsliv och PTK är överens.

– Det stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger hon.

Foto: PMAGI/Linnea Carlsson.
Marie Lundahl

Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden.

Irene Wennemo
Gd Medlingsinstitutet

Efter två kraschade las-förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK börjar nya mönster och eventuella lösningar utkristallisera sig i frågan.

LO sa nej till det förslag som de tre organisationernas förhandlare kom fram till. Men PTK och Svenskt Näringsliv, som tillsammans företräder cirka 900 000 privatanställda tjänstemän, sa ja.

Medlingsinstitutet ser detta som något positivt.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00