MED: Gör momsen enhetlig

DEBATT. Varje år slösar vi bort i storleksordningen 800 miljoner kronor på onödiga hanteringskostnader för differentierad moms. Nu är det dags att göra momsen enhetlig, skriver representanter från partiet Medborgerlig Samling, MED. 

Placeholder image
Christian Löwendahl, Erik Kärnekull och Lennart Göranson från MED vill se att enhetlig moms på 25 procent införs.  Foto: MED
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Christian Löwendahl
IT-företagare, aktiv i Medborgerlig Samling
Erik Kärnekull
Ekonomiskpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling
Lennart Göranson
Marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling och Huvudsekreterare för "Utredningen om differentierad mervärdeskatt"

Mervärdesskatten står för ungefär 40 procent av statens totala intäkter. Det är en förhållandevis bra skatt eftersom den inte avskräcker medborgarna från att arbeta. Det är också rättvist att skattens storlek beror på hur mycket man konsumerar.

Olika momssatser ökar risk för fusk

Problemet är att det finns tre olika momssatser, 25, 12 och 6 procent, vilket orsakar mycket merarbete. Enligt Mervärdesskattesatsutredningens delbetänkande "Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?" (SOU 2005:57) skapar systemet med olika momssatser så mycket extra administration för landets företag och myndigheter att de totala merkostnaderna blir 750-850 miljoner kronor per år. De olika momssatserna ökar också risken för fusk.

Differentieringen av momsen orsakar olika snedvridningar av konsumtionen. Medborgarna uppmuntras att hellre lägga sina pengar på godis (12 procent moms) än träningskläder (25 procent). Vi uppmuntras också att snarare åka buss eller taxi (6 procent) än att köpa en cykel (25 procent).

Oklara gränser med dagens system

Differentieringen av momsen orsakar olika snedvridningar av konsumtionen. Medborgarna uppmuntras att hellre lägga sina pengar på godis (12 procent moms) än träningskläder (25 procent).

Nuvarande regler skapar även gränsdragningsproblem. Man betalar 6 procent moms när man lyssnar på ett musikstycke som framförs av en orkester, men om stycket är egenkomponerat blir det helt momsfritt. Om de som lyssnar även dansar måste de däremot betala 25 procent moms. Om dansen istället utgör en kursverksamhet eller en tävling blir det återigen 6 procent moms.

Argumentet för lägre moms just på mat har varit att det skulle gynna barnfamiljer med låga inkomster men det stämmer inte. Tvärtom gynnas de som har råd att köpa dyrare mat. Redan 1983 utreddes frågan av "Utredningen om differentierad mervärdeskatt". I betänkandet "Skall matmomsen slopas?" (SOU 1983:54) konstaterade man att sänkt moms på mat främst gynnar höginkomsttagare.

Tolv år senare – inget har hänt

Mervärdesskattesatsutredningen skrev i sitt slutbetänkande "På väg mot en enhetlig mervärdesskatt" (SOU 2006:90) att ”införandet av en enhetlig mervärdesskatt är det klart bästa alternativet för att komma till rätta med de problem som utredningen satts att lösa”. Trots den tydliga analysen har vi fortfarande kvar differentieringen tolv år senare.

Vi föreslår att momsen så snart som möjligt görs enhetlig. Genomsnittet av nuvarande moms är 21,7 procent. Det finns dock stora praktiska fördelar med momssatsen 25 procent. Det är lätt att komma ihåg och lätt att räkna rätt på. Därför bör momsen göras enhetlig på nivån 25 procent.

Stora resurser skulle frigöras

De ökade skatteintäkterna från enhetlig moms bör främst användas för att sänka inkomstskatten som är skadligt hög. Ett kraftigt ökat grundavdrag skulle ge störst effekt för dem som har lägst inkomster och därmed minska behovet av olika bidrag.

Med enhetlig moms försvinner improduktivt administrativt arbete i hela samhället, vilket frigör stora resurser. Samtidigt slipper vi snedvridning av konsumtionen och problem med gränsdragningar. Dessutom minskar risken för fusk.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor