Om  
Martin Flodén
Bo Broman
Tomas Eneroth

Martin Flodén lämnar Riksbanken – rekrytering pågår

Vice riksbankschef Martin Flodén lämnar Riksbanken i maj nästa år. Riksbanksfullmäktige inleder nu rekryteringen av en ersättare.

Axel Hyttnäs Telin

Martin Flodén har varit vice riksbankschef sedan 2013. Han kommer att lämna sin tjänst när hans mandat går ut den 21 maj nästa år. Det meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande.

Det är riksbanksfullmäktige som kommer att utse den nya vice riksbankschefen. Det kommer att både finnas en kravprofil och en annons, och för första gången kommer ansökningsförfarandet att ske öppet. Anledningen är den nya riksbankslagen som började gälla den 1 januari 2023.

– Man kan tycka att vi är ute i mycket god tid men det tar tid att föra sådana här rekryteringar i hamn. Därför vill vi påbörja det arbetet redan nu, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman (SD) och vice ordförande Tomas Eneroth (S), enligt pressmeddelandet.

Enligt den nya lagen får en ledamot i Riksbankens direktion endast sitta på sin post i maximalt två mandatperioder.

Broman och Eneroth understryker också att de har varit nöjda med Flodéns insatser.

Nämnda personer

Martin Flodén

Vice riksbankschef
fil. dr. i nationalekonomi (Stockholms uni., 1999)

Bo Broman

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen, ordförande riksbanksfullmäktige
Jur. kand (Lunds uni., 1998)

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S), vice förbundsordförande ABF
Sociologi och statsvetenskap (Högskolan Växjö 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00