Debatt

21 civilsamhällesorganisationer: Mänskliga rättigheter går inte att damma av vid behov

Nyligen gjorda FN-granskningar visar på brister i hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter. När ska Sverige erkänna att man inte är bäst i klassen utan behöver göra sin hemläxa? Det skriver 21 civilsamhällesorganisationer. 

”Under granskningen konstaterade regeringen inför kommittén att ”det finns utrymme för utveckling”, men konkretiserade inte hur det skulle ske”, skriver debattörerna. 
”Under granskningen konstaterade regeringen inför kommittén att ”det finns utrymme för utveckling”, men konkretiserade inte hur det skulle ske”, skriver debattörerna. Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Senaste månaderna har Sverige granskats i två FN-kommittéer: den för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ESK, och den för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Altingets gratis nyhetsbrev

ESK-konventionen slår fast bland annat rätten till hälsa, utbildning, arbete och en skälig levnadsstandard. I granskningen har regeringen, civilsamhället, Institutet för mänskliga rättigheter och Sametinget gett sin syn på hur rättigheterna respekteras i Sverige – en unik möjlighet att belysa situationen inför några av världens främsta experter på ESK-rättigheter.

Systematiska och omfattande brister 

Människor vars rättigheter dagligen kränks får vänta ännu lite längre på att Sverige ska ta deras rättigheter på allvar.

Kommitténs rekommendationer visar systemiska och omfattande brister i hur Sverige ser på sina skyldigheter. Under granskningen konstaterade regeringen inför kommittén att ”det finns utrymme för utveckling”, men konkretiserade inte hur det skulle ske. Vidare svarade man att det inte finns några planer på att erkänna rätten för enskilda att klaga till kommittén när deras rättigheter kränkts.

I ett internt PM som regeringen hänvisade till framgår att man inte ser konventionen som bindande. Det är minst sagt uppseendeväckande – om en konventions innehåll ses som målsättningar snarare än rättigheter går de inte att konkretisera, mäta eller utkräva. Människor vars rättigheter dagligen kränks får vänta ännu lite längre på att Sverige ska ta deras rättigheter på allvar.

Hur ska regeringen göra? 

Samtliga skribenter

Ulrika Strand
Generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter

Eva Forsgren
Ordförande, Amnesty Sápmi

Anna Johansson
Generalsekreterare, Amnesty international Sverige

Katharina Berggren
Ordförande, Birth rights Sweden

Åsa Strahlemo
Förbundsordförande, DHR, delaktighet handlingskraft rörelsefrihet

Mattias Ring
Verksamhetsledare, Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Amélie Poletti Lundström
Verksamhetsansvarig, Diskrimineringsbyrån Humanitas,

Nicklas Mårtensson
Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Jessica Smaaland
Ordförande, FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder

Klas Nelfeldt
Förbundsordförande, Förbundet Sveriges dövblinda

Jamie Bolling
Director, Independent living institute

Hannah Laustiola
Generalsekreterare, Läkare i världen

Prudence Woodford Berger
Ordförande, PRO Global

Ulrika Wiborgh
Verksamhetsledare, Rättighetscentrum Dalarna

Bojan Brstina
Generalsekreterare, SIOS

Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande, SKPF 

Jonas Franksson
Ordförande, STIL,

Marcela Kovacsova
Ordförande, Trajosko Drom

Ann-Katrin Sundman
Äldreupproret

Caroline Daly
Verksamhetsansvarig, Örebro Rättighetscenter

Det 60-tal rekommendationer som kommittén riktat mot Sverige speglar den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i landet. Särskilt när det gäller den ökade ojämlikheten och fattigdomen i landet.

FN ser tre områden som särskilt brådskande och vi undrar, liksom FN, hur regeringen planerar att:

  • Säkerställa meningsfull dialog och konsultation med det samiska folket
  • Genomföra lagliga och administrativa åtgärder för att bekämpa exploatering av arbetskraft
  • Säkerställa att socialförsäkringen kopplas till index för att garantera en skälig levnadsstandard

FN har gett regeringen en tvåårig frist att svara.

Granskningen visar att Sverige måste arbeta betydligt mer utifrån konventionerna än vad som görs idag. FN är inte övertygade om att Sverige förstår vad detta innebär:

”Kommittén är bekymrad över hur Sverige ska åstadkomma den här förändringen eftersom ni inte verkar förstå konventionens standarder och principer eller era skyldigheter att efterleva dessa standarder och principer”.

Att inför rapportering damma av konventionerna för att konstatera att de inte är bindande leder inte till utveckling. Det vore ett hån mot både FN och oss som lever i Sverige att vid nästa rapportering återigen konstatera att vi har en regering som inte tar sina förpliktelser på allvar.

FN:s rekommendationer tillsammans med rapporterna från civilsamhället, Institutet för mänskliga rättigheter och Sametinget ger en färdplan för förbättring – om regeringen på riktigt menar att det finns utrymme för utveckling. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00