Debatt

Mäklarsamfundet: Låt fler familjer förverkliga villadrömmen

Ska trångboddheten minska, hållbarheten säkras och ungas inträde på bostadsmarknaden förbättras så måste regeringen våga genomföra reformer som förbättrar rörligheten i det ägda beståndet. Det skriver Björn Wellhagen och André Nilsson, Mäklarsamfundet.

”Det finns få saker som skulle skapa så mycket samhällsnytta som ökad rörlighet på bostadsmarknaden”.
”Det finns få saker som skulle skapa så mycket samhällsnytta som ökad rörlighet på bostadsmarknaden”.Foto: Fredrik Sandberg/TT
André Nilsson
Björn Wellhagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en uppmärksammad rapport analyserar Hyresgästföreningen rörligheten på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet delar slutsatsen att rörligheten är viktig för att människor ska kunna anpassa sitt boende efter sin livssituation, men i motsats till Hyresgästföreningen drar vi slutsatsen att det behövs reformer som ökar rörligheten och gör det lättare för fler att hitta ett bra hem.

Rörligheten är för låg

Rörlighet på bostadsmarknaden, att människor flyttar, har i sig själv inget egenvärde. Men rörlighet krävs för att den som får ett jobb eller kommer in på en utbildning på en annan ort också ska kunna flytta dit. När rörligheten är tillräckligt hög används det befintliga bostadsbeståndet effektivt och det finns goda förutsättningar att tillgodose bostadsbehoven.

När rörligheten inte är tillräcklig skapas inlåsningseffekter. Då bor många hushåll i bostäder som antingen är för stora eller för små för livssituationen och pendlingsavstånden till arbete och studier blir långa för att hushåll inte kan bo på den plats som de vill.

Den som äger sin villa tills den dör betalar betydligt mindre i skatt än den som flyttar några gånger under sin livstid.

Tyvärr är fallet ofta att rörligheten är lägre än vad som är önskvärt. 2021 analyserade vi rörligheten på villamarknaden med hjälp av analysföretaget Värderingsdata och data från Svensk mäklarstatistik. Händelser som reformeringen av fastighetsskatten 2007, bolånetaket 2010 och det första amorteringskravet 2016 påverkade rörligheten. Den ackumulerade nedgången i antalet flyttar innebar, enligt beräkningar från konsultbolaget WSP, 288 000 inställda flyttar mellan 2008 och 2016 i det ägda beståndet.

Gör det lättare att flytta

Orsaken till att rörligheten inte har förbättrats i det ägda beståndet är avsaknaden av reformer för att göra det lättare att flytta. Skattesystemet och kreditrestriktionerna gynnar i dag den som bor kvar i samma bostad hela livet.

Ska trångboddheten minska, hållbarheten säkras, kompetensförsörjningen förbättras och ungas inträde på bostadsmarknaden förbättras måste bostadsminister Johan Danielsson (S) och finansmarknadsminister Max Elger (S) våga genomföra reformer som förbättrar rörligheten i det ägda beståndet. Exempelvis sänkta flyttskatter och lägre trösklar in till bostadsmarknaden.

Det är inte förvånande att tidigare reformer inte har fått någon större effekt på rörligheten. Det är inte heller förvånande att äganderätten har lägst rörlighet av boendeformerna – flyttskatterna kostar ofta flera hundratusen för den som flyttar, och kreditrestriktionerna är stenhårda. Inget annat nordiskt land har reavinstskatt på långvariga permanentbostäder och stämpelskatten är högst i Nordeuropa.

Billigast att bo kvar

Dagens system gynnar den som aldrig behöver flyttar. Den som äger sin villa tills den dör betalar betydligt mindre i skatt än den som flyttar några gånger under sin livstid.

Om vi lyckades vända på detta skulle nästan en kvarts miljon fler familjer kunna förverkliga villadrömmen. Enligt en analys av analysföretaget WSP, som vi publicerade 2020, skulle 247 000 fler småhus komma ut på marknaden om äldre flyttade i den grad som de själva vill.

Det finns få saker som skulle skapa så mycket samhällsnytta som ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Hundratusentals fler hushåll skulle kunna förverkliga sina bostadsdrömmar, och lika många andra drömmar som är beroende av att kunna flytta skulle möjliggöras. Tillräcklig rörlighet är en nyckel för att minska trångboddheten, förbättra kompetensförsörjningen och nå klimatneutralitet inom bostadssektorn.

Hyresgästföreningen utrycker det väldigt bra: ”Rörlighet är centralt för ett gott liv”. Det är dags att politikerna vågar se till att rörligheten når tillräckliga nivåer så att alla människor kan flytta dit de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar.

Nämnda personer

Max Elger

Tidigare finansmarknadsminister (S)
Doktor i nationalekonomi (Handelshögskolan i Stockholm 2007)

Johan Danielsson

Kandidat till EU-parlamentet (S)
Pol. mag i statsvetenskap (Linköpings uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00