Debatt

Mäklarsamfundet: En sammanslagning är ett dyrt misstag

Att låta Fastighetsmäklarinspektionen uppgå i Konsumentverket är inte enbart ett dyrt misstag – utan riskerar även att försvaga konsumentskyddet. Ni måste lyssna på branschen, regeringen. Det skriver Oskar Öholm, vd vid Mäklarsamfundet. 

”Eftersom branschen i dag finansierar tillsynen själv finns inga pengar att spara på en sammanslagning. Riskerna är däremot flera”, skriver Mäklarsamfundet.
”Eftersom branschen i dag finansierar tillsynen själv finns inga pengar att spara på en sammanslagning. Riskerna är däremot flera”, skriver Mäklarsamfundet.Foto: Janerik Henriksson/TT
Oskar Öholm
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att låta Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppgå i Konsumentverket är ett spel med höga insatser, som dessutom inte kan uppnå sitt syfte att bli en statsfinansiell besparing. Vill regeringen minska antalet myndigheter utan att öka utgifter, försämra brottsbekämpningen eller försvaga konsumentskyddet finns ett enklare sätt. Låt fastighetsmäklarbranschen sköta tillsynen själv.

Skulle försämra konsumentskydd 

Som bransch- och medlemsorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare är det naturligt att Mäklarsamfundet inte alltid har samma uppfattning som tillsynsmyndigheten. Våra roller är olika och våra intressen är inte alltid linjerade. Nu har det i alla fall hänt. Tillsynsmyndigheten, tillsynsobjekten och de oberoende experterna är överens. Att slå ihop FMI med Konsumentverket skulle bli dyrare för skattebetalarna, försvaga konsumentskyddet och göra revor i det allt mer finmaskiga nät som branschen och tillsynsmyndigheten vävt för att förhindra att bostadsaffärer används i penningtvättsyfte.

För att effektivisera statsförvaltningen och minska kostnader vill regeringen minska antalet myndigheter. FMI fick därför i höstas i uppdrag att, tillsammans med Konsumentverket, utreda förutsättningarna för ett samgående där FMI infogas i Konsumentverket. FMI lyfter i sin egen del av den gemensamma utredningen fram flera starka skäl för att inte slå ihop myndigheterna. Det handlar om pengar, konsumentskydd och penningtvätt.

Läs också

Omfattande initiativ

Fastighetsmäklarbranschen finansierar i dag tillsynen genom registreringsavgifter. Skulle tillsynen hamna hos Konsumentverket blir den logiska konsekvensen att det i stället blir skattebetalarna som ska stå för tillsynens nota. När en liten expertmyndighet med särskilda beslutsorgan för granskning och disciplinpåföljder mot fastighetsmäklare ska infogas i en större myndighet med mer generella beslutsprocesser kan det bli en ambitionssänkning i tillsynen. Försvagat konsumentskydd i det som för de allra flesta är livets största affär tjänar ingen på. 

Vad vi med säkerhet kan säga är däremot att en sammanslagning av någon av dessa myndigheter inte skulle riskera att underlätta den organiserade brottslighetens penningtvättsförsök och göra skyddet i det som för de allra flesta är livets största affär sämre.

Allvarligast av allt är ändå risken att den unika kompetens inom penningtvättsbekämpning som byggts upp inom FMI försvagas eller helt försvinner, och med det myndighetens stöd till branschens egna omfattande initiativ och åtgärder för att göra fastighetsmäklare till grindvakter mot svarta pengar och gängens finansiering.

Bland de övriga myndigheter som regeringen vill slå samman finns myndigheter inom kulturområdet samt Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. Alla har viktiga uppdrag, och sina egna skäl att motsätta sig eller välkomna sammanslagningar. Vad vi med säkerhet kan säga är däremot att en sammanslagning av någon av dessa myndigheter inte skulle riskera att underlätta den organiserade brottslighetens penningtvättsförsök och göra skyddet i det som för de allra flesta är livets största affär sämre. Läget är glasklart. Eftersom branschen i dag finansierar tillsynen själv finns inga pengar att spara på en sammanslagning. Riskerna är däremot flera.

Blir dyrare för Sverige  

Regeringen måste tänka om, för både bostadsmarknadens och brottsbekämpningens skull. Om syftet är att spara pengar i statsförvaltningen vore den största och mest riskfria besparingen på det här området att överlåta tillsynen på branschen själv. Fastighetsmäklarbranschen finansierar redan i dag en privat tvistlösningsnämnd dit konsumenter kostnadsfritt kan vända sig med skadeståndsanspråk mot fastighetsmäklare och där tvistlösning mellan fastighetsmäklare om konkurrerande provisionsanspråk hanteras. Att komplettera den med en branschfinansierad organisation för tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag är ett alternativ som regeringen borde överväga.

Oavsett vilken väg regeringen väljer behöver man förhålla sig till fakta och konsekvenser. Fakta är att en sammanslagning blir dyrare, inte billigare, för svenska skattebetalare. Att det dessutom står klart att penningtvättsbekämpningen och konsumentskyddet riskerar att försvagas borde göra det till en enkel sak. Slå inte ihop FMI med Konsumentverket.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00