Majoritet vill göra det svårare att ändra grundlagen – SD säger nej

En enkät från Fremia med flera visar att det finns en vilja bland riksdagspartierna att göra det svårare att ändra grundlagen. Men SD tycker att den nuvarande grundlagen till stor del ”utgörs av en socialdemokratisk tolkning av folkstyre” och är därför emot.

0:000:00