M och SD vill skärpa kontrollen av kinesiska studenter

SÄKERHETSRISKER. M och SD vill ha en strategi för stärkt säkerhet i forskningssystemet, bland annat ska den omfatta screening av kinesiska studenter och forskare. "Säkerhetspolisen har efterfrågat nya verktyg" säger försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M).

Foto: TT
Johanna Alskog

Just nu bereds regeringens stora forskningsproposition i riksdagen. Moderaterna har lagt ett följdförslag om ökad säkerhet i forskningssystemet. Enligt förslaget ska underrättelsemyndigheterna få i uppdrag att ta fram en strategi för hur universiteten och högskolorna ska stärka sin säkerhet.

Det är framför allt den kinesiska staten som ses som ett potentiellt säkerhetshot. "Lagen om kinesiska medborgares underrättelseplikt liksom ett förhållningssätt med oklara gränser mellan vad som är civilt och militärt leder till utmaningar för svensk forskning." skriver Moderaterna i sin motion.

Screening av kinesiska studenter

En del i uppdraget med strategin skulle vara att se över hur lärosäten systematiskt kan granska kinesiska studenter och forskare, så kallad "screening", för att hindra att personer med koppling till kinesisk underrättelsetjänst får tillgång till känslig forskning. 

Andra delar skulle vara bättre granskning av visumansökningar från kinesiska militärforskare samt ett mer utvecklat samarbetet mellan försvars- och säkerhetsmyndigheterna, högskolemyndigheterna samt Migrationsverket.

M: Säpo vill ha nya verktyg

Pål Jonson (M) är ordförande i riksdagens försvarsutskott. Han säger till Altinget att förslaget från Moderaterna bygger på att Säpo har pekat på ett problem.

– Säkerhetspolisen har i sin årsbok pekat på att detta är ett växande problem. Studenter från Kina är den största utomeuropeiska gruppen av studenter. Säkerhetspolisen har efterfrågat nya verktyg, då tycker vi att man också bör skapa förutsättningar för det, säger Pål Jonson till Altinget och fortsätter:

– Det är väldokumenterat från båda utländska tankesmedjor och FOI att man från Folkets befrielsearmé har skickat ut ett par tusen studenter till västeuropeiska lärosäten.

SD med på M:s förslag

Forskningspropositionen, inklusive Moderaternas följdmotion, bereds av utbildningsutskottet. Men försvarsutskottet har lämnat ett yttrande till utbildningsutskottet kring de frågor i propositionen som ligger inom utskottets område. Moderaterna får dock inte stöd av majoriteten i utskottet för sitt förslag, utan det är endast Sverigedemokraterna som sluter upp.

Men Pål Jonson tycker att det gemensamma yttrandet från försvarsutskottet innebär en tydlig markering om att skyddet av svensk forskningsverksamhet är en angelägen fråga som regeringen måste följa noga framöver.

– Det är inte så att vi lever i skilda världar, utan det handlar mer om nyansskillnader. Det finns en ökande medvetenhet om riskerna med exempelvis kinesiska direktinvesteringar i Sverige. Men vi har nog varit naiva tidigare, säger han.

V: Vi har inte satt ner foten

Håkan Svenneling är utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Han säger att partiet ännu inte har någon uttalad uppfattning om förslaget att systematiskt granska just gruppen med kinesiska studenter och forskare.

– Generellt sett är vi för en restriktiv hållning gentemot Kina, vi har exempelvis drivit på med de borgerliga för sanktioner mot Hong Kong. Men just det här har vi inte satt ner foten kring tidigare, säger han till Altinget.

Nämnda personer

Håkan Svenneling

Riksdagsledamot (V), utrikespolitisk talesperson
Pol. kand (Karlstads uni., 2007)

Pål Jonson

Försvarsminister (M)
Fil. dr i krigsvetenskap (King's College i London, 2005), M.A i Europeisk politik (College of Europe, 1999) B.A i statsvetenskap (Georgetown uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00