Debatt

M-ledamot: Uteblivet beslut gällande slutförvar av kärnbränsle

Hur länge till avser Per Bolund (MP) och regeringen att vänta med att ge besked i slutförvarsfrågan? Kärnavfallet sitter vi redan med och är något vi måste ta ansvar för – oavsett om man är för eller emot kärnkraft. Det skriver Alexandra Anstrell (M).

”Kärnkraftsproducenterna har under lång tid på olika sätt flaggat för både politiken och marknaden att det behövs ett beslut senast den 31 augusti för att inte riskera elproduktionen.”
”Kärnkraftsproducenterna har under lång tid på olika sätt flaggat för både politiken och marknaden att det behövs ett beslut senast den 31 augusti för att inte riskera elproduktionen.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En säker elproduktion i Sverige är avgörande för såväl vår beredskap som för en trygg omställning för klimatet. I dag hotas kärnkraften av senfärdiga beslut hos regeringen, eller kanske är det en ren ovilja att hantera kärnkraftsfrågor alls?

Ett sammanhängande system

I åratal, i runt 30 års tid, har det arbetats med att ta fram en plan för att vi så säkert som möjligt ska kunna omhänderta och slutförvara det använda kärnbränslet. Efter en lång process av granskning befinner sig ärendet för beslut hos regeringen. Förslaget som ligger är ett sammanhängande system där mellanlager, inkapsling och slutförvar ingår. Det omfattar två kommuner, Oskarshamn och Forsmark, som båda har varit med under lång tid i processen och har tagit ställning för att gå vidare med detta i sina kommuner.

För närvarande mellanlagras allt använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn. Radioaktiviteten avtar och klingar av efter hand, och avfallet blir mindre och mindre farligt med tiden. Men det innehåller också ämnen som är långlivade och som behöver slutförvaras under väldigt lång tid.

Kritiska remissinstanser

I Forsmark är det tänkt att det använda kärnbränslet ska förvaras i kopparkapslar ungefär 500 meter ned i urberget. Avfallet måste isoleras och kunna förvaras strålsäkert i över 100 000 år. I processen har det varit förbehållet att detta görs i en samlad process med mellanlagring i Oskarshamn och slutförvar i Forsmark.

Trots att både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har sagt ja till att jobba vidare med förslaget, så har regeringen via miljödepartementet i juni i år skickat ut en remiss beträffande förvaring av kärnbränsle. Den handlade om en uppdelning av ansökningarna för slutförvar och mellanlagringskapacitet. De flesta remissinstanser har varit mycket kritiska till detta eftersom utgångspunkten är att frågan ska behandlas som en helhet.

Oavsett för eller emot kärnkraft

Kärnkraftsproducenterna har under lång tid på olika sätt flaggat för både politiken och marknaden att det behövs ett beslut senast den 31 augusti för att inte riskera elproduktionen. Om mellanlagret blir fullt så kan de inte köra reaktorerna vidare, och den första reaktorn måste ställas av redan våren 2024.

Frågor man ställer sig då är naturligtvis om regeringen avser att komma till beslut i frågan innan sista augusti?

Regeringen måste snarast fatta beslut om hantering av kärnavfall, annars kan svensk kärnkraft tvingas stänga ned redan år 2024. Mellanlagret i Oskarshamn börjar alltså bli fullt, och reaktorerna kan inte drivas vidare om det inte finns någonstans att förvara det använda kärnbränslet. Frågor man ställer sig då är naturligtvis om regeringen avser att komma till beslut i frågan innan sista augusti? Hur länge till avser ministern och regeringen att vänta med att ge besked i slutförvarsfrågan?

Vad skulle alternativet vara? Jag tänker att kärnavfallet sitter vi redan med, det kan vi ju inte på något sätt trolla bort, det är något vi måste ta ansvar för. Oavsett om man är för eller emot kärnkraft.

God beredskap

När elektrifieringen ökar behöver vi säkerställa tillförlitlig el, vi behöver kärnkraften för att klara klimatomställningen om också för att klara av den ökande efterfrågan på el. Det är alltså 30 procent av landets energiförsörjning som står på spel.

Vi behöver få ett samlat beslut om slutförvarssystemet nu så att det går att säkra ett tillstånd för mellanförvaring i tid, detta för att ta ansvar, för att undvika produktionsbortfall och för att ha god beredskap.

Nämnda personer

Per Bolund

Tidigare språkrör Miljöpartiet, miljö- och klimatminister, vice statsminister, riksdagsledamot
Fil. mag i biologi (Stockholms uni. och Stirling uni. i Skottland 1996), doktorandutbildning i systemekologi (Stockholms uni., 2000-2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00