M-ledamot: Miljöbalken sätter stopp för flera försvarsövningar

DEBATT. Utdragna tillståndsprocesser stoppar Försvarsmaktens övningar i en tid då oroligheter i närområdet har ökat. Regeringen måste agera för att korta handläggningstiderna, skriver Jörgen Berglund (M).

Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet


En ökad oro i Sveriges närområde, nu senast i Belarus, och ett alltmer offensivt Ryssland påverkar Sveriges säkerhet negativt. Risken för militära incidenter och konflikt har ökat, vilket innebär ett behov av att stärka Sveriges försvarsförmåga. Som ett resultat av detta kommer Försvarsmakten att behöva öva allt mer. I nuläget sätter miljöbalken stopp för flera övningar, i och med långa handlingstider och utdragna tillståndsprocesser.

Väntetid i årtal

Det finns exempel där tillståndsprocesser har dragit ut på tiden i flera år utan att Försvarsmakten har fått svar på sina ansökningar om att få använda övnings- och skjutfält. Problemet har uppmärksammats vid flera tillfällen. Bland annat har Moderaterna och de andra borgerliga partierna lyft frågan i riksdagen och har i försvarsutskottet fått majoritet för en uppmaning till regeringen att snabba på tillståndsprocesserna. Tyvärr så har regeringen inte gjort tillräckligt i frågan.

Ta bort ett steg

Försvarsmakten uppmanar därför till ändringar i miljöbalken som innebär att tillståndsprocessen förkortas. Detta genom att ta bort ett av de tre steg som i dag krävs för att få miljötillstånd, samt att få till en författningsreglering som säger att länsstyrelserna ska hantera ärendena skyndsamt. 

Den instans som föreslås tas bort är mark- och miljödomstolen och dess yttrande till regeringen. En sådan ändring skulle skyndsamt möjliggöra fler militära övningar. Det skulle vara positivt för att öka den operativa förmågan i försvaret, något försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger sig vilja uppnå.

Upprätthålla sekretess 

Myndigheten har även gjort en hemställan om att försvarets drivmedelslagring bör vara anmälningspliktig i stället för tillståndspliktig. Skälet till detta är att det är svårt att upprätthålla sekretess kring lagringen vid ett tillståndsförfarande. Att i onödan röja uppgifter om försvarets drivmedelslagring är något som skulle kunna vara till stor fara för Sveriges säkerhet.

Fuskats bort av regeringen

I sitt senaste budgetunderlag pekar Försvarsmakten på att det brådskar med att göra förbättringar för krigsorganisationen så att den kan möta ett väpnat angrepp vid en försämrad omvärldsutveckling. Mot den bakgrunden är det högst olyckligt att regeringen har misskött förhandlingarna inför det försvarsbeslut som ska tas av riksdagen i höst.

Beslutet kommer att bestämma inriktningen för Sveriges försvar främst för perioden 2021-2025, men även på längre sikt. Den breda politiska enighet som fanns kring såväl ekonomisk ram som de konkreta förslagen för att stärka försvaret har fuskats bort av regeringen. Det dryga senaste året har regeringen ägnat åt att minska ambitionen i försvarsbeslutet.

Övningar är centralt

Goda möjligheter att öva under olika sorters förhållanden höjer krigsdugligheten i krigsförbanden. Det är helt centralt om Sveriges försvar dels ska vara krigsavhållande och om det värsta sker kunna agera kraftfullt mot ett väpnat angrepp.

Därför är det viktigt att regeringen tar frågan om tillståndsprocesser och miljötillstånd på allvar och ser till att agera för att korta handläggningstiderna. Regeringen bör beakta de förslag som Försvarsmakten har inkommit med för att höja försvarsförmågan och ytterst stärka Sveriges säkerhet.

Forrige artikel C: Regeringen har misslyckats – det visar sjabblet med jordbruksstödet C: Regeringen har misslyckats – det visar sjabblet med jordbruksstödet Næste artikel Replik: Fanatisk fixering vid högskoleprovet från M-studenterna Replik: Fanatisk fixering vid högskoleprovet från M-studenterna