Debatt

M: Hög tid att återaktivera civilplikten

Det finns stor anledning att se över ett återinförande av civilplikten. Ändå har regeringen hamnat efter i arbetet med det civila försvaret och vissa fundamentala bitar utreds gång på gång. Det skriver Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet.

”I händelse av kris och krig så kommer det finnas ett utökat behov av personal som kan utföra enklare uppgifter för att samhället ska kunna fungera”.
”I händelse av kris och krig så kommer det finnas ett utökat behov av personal som kan utföra enklare uppgifter för att samhället ska kunna fungera”.Foto: Riksdagen/ Jimmy Croona/Försvarsmakten
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Frågan om uppbyggnaden av det civila försvaret är central om Sverige ska kunna ha ett fungerande totalförsvar som kan värna Sverige i händelse av kris och krig. Överbefälhavaren har vid flera tillfällen varit mycket tydlig när det gäller behovet av att det civila försvaret utvecklas parallellt med det militära försvaret.

Försvarsmakten är tydliga i sitt budgetunderlag, de menar att det civila försvarets förmåga att bidra till det militära försvaret vid höjd beredskap eller ytterst i krig behöver utvecklas. Precis så är det. Regeringen var länge senfärdig i arbetet med det civila försvaret där många viktiga delar fördröjs och utreds gång på gång.

Villiga medborgare

Sedan en längre tid har den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet försämrats. Det är krig i Europa. Nu krävs handling på många plan. Vi kan idag se en stor tillströmning av intressenter till exempelvis Hemvärnet och Lottakåren. Svenskarna vill hjälpa till och vara förberedda. En stor förändring till att fler kan vara just förberedda och kunna ta ansvar vid händelse av kris eller krig är att återinföra civilplikten.

Civilplikten avskaffades 2008 och användes när den var aktiv till att utbilda förstärkningsresurser för det civila försvaret. Det handlade till exempel att få utbildning i brandbekämpning, sjukvård, röjning eller reparationer. I händelse av kris och krig så kommer det finnas ett utökat behov av personal som kan utföra enklare uppgifter för att samhället ska kunna fungera. Därför anser Moderaterna att civilplikten bör återaktiveras.

”Ska analyseras grundligt”

Så klart så anser Moderaterna att det är viktigt med en grundlig analys kring civilpliktens utformning och syfte innan den aktiveras. Det finns ett antal frågor som måste besvaras för att vi ska få en så ändamålsenlig civilplikt som möjligt. Det handlar bland annat om hur många som ska utbildas, vilka positioner är det mest relevant i dagsläget att använda civilplikten till, hur civilplikten även kan bidra till krisberedskapen och slutligen kostnader för olika koncept för den återaktiverade civilplikten.

MSB uppmanar regeringen

Även MSB skriver nu i sitt underlag att de tycker att regeringen bör överväga att skyndsamt aktivera civilplikt, i första hand syftande till att skriva in civilpliktiga som redan har nödvändiga kunskaper utan föregående grundutbildning. Vidare skriver de att i det fall regeringen beslutar om aktivering av civilplikt bör regeringen överväga att ge sektorsansvariga myndigheter i uppdrag att snabbutreda inom vilka verksamheter civilpliktig personal skulle kunna förstärka personalförsörjningen under höjd beredskap och krig. De bör också identifiera vilka personalkategorier det i så fall skulle handla om.

Att kunna ta ansvar och vara förberedd är viktigt, därför borde regeringen arbeta fram förslag på en ny modern civilplikt som kan aktiveras skyndsamt.

Nämnda personer

Alexandra Anstrell

Riksdagsledamot (M), ordförande Svenska Lottakårens riksförbund
Civilekonom (Uppsala uni. 2012)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00