M: Fler poliser, större försvar och mer jobbskatteavdrag

MOTION. Moderaternas budgetmotion innehåller klassisk moderatpolitik som utökat försvar, 10 000 fler anställda inom Polisen, och sänkta skatter på arbete.

Moderaterna presenterar en budget med satsningar på fyra huvudsakliga områden: 

  • Återupprätta samhällskontraktet 
  • Rusta ekonomin för framtiden 
  • Lika möjligheter i hela Sverige 
  • Långsiktigt hållbar migrationspolitik och en bättre integration 

I satsningarna på samhällskontraktet ryms framför allt satsningar på polis, rättsväsende, försvar och sjukvård. Polissatsningen som har varit känd sedan tidigare innehåller bland annat ett mål om 10 000 fler polisanställda till år 2024.  

Läs också: M vill höja polislönerna

Försvaret får drygt tre miljarder kronor mer år 2019, men totalt vill partiet ge Försvarsmakten 18 miljarder mer än övergångsregeringens budgetproposition under mandatperioden.  

Moderaterna satsar även mer pengar än övergångsregeringen på sjukvården och rättsväsendet.  

– Den som bor i Sverige ska kunna veta att när jag är med och bidrar efter min förmåga då ska staten och det offentliga göra det jag kan förvänta mig. Att polisen finns där när jag behöver den och att sjukvården inte har långa köer, säger Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson. 

Jobbskatteavdrag

Det förslag som kostar staten mest pengar är dock ett nytt jobbskatteavdrag. Det enskilt kostar enligt Moderaternas beräkningar 10 miljarder kronor per år de kommande åren. Partiet vill också höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, och sänka skatten mer för pensionärer än övergångsregeringen.  

Utbildningssatsningarna är en extra skoltimme i lågstadiet, en tioårig grundskola, utökad lovskola i högstadiet, 5 000 nya karriärlärartjänster och lärarassistenter i utsatta områden.  

I klimatpolitiken omprioriterar Moderaterna. I kronor och ören satsar partiet en dryg miljard mindre än regeringen. Men partiet menar att flera av regeringens satsningar är ineffektiva och hävdar att partiet satsar “mindre men bättre”. 

Finansiering

Totalt satsar Moderaterna 40 miljarder mer än övergångsregeringen för 2019. Ungefär hälften av det finansieras av egenfinansiering och omprioriteringar. Samtidigt som partiet räknar med ett reformutrymme på 17 miljarder mer än regeringen.  

Det är mycket möjligt att Moderaternas budgetmotion också blir statens budget för nästa år. SD och KD har sagt att de kan tänka sig att stödja den. Om Centerpartiet och Liberalerna då lägger ned sina röster vinner den över övergångsregeringens. Att Moderaterna lägger en motion mot en övergångsregerings proposition har kritiserats av finansutskottets vice ordförande Fredrik Olovsson (S) som menar att Moderaterna har dålig impulskontroll. Ulf Kristersson delar inte den uppfattningen. 

– Det där är trams. Det här är allvarliga saker. Det är inte så att partier och riksdagen har en paus bara för att vi inte har valt en ny regering. Då finns det beslut som ska fattas. Det hade varit oseriöst att säga att vi inte längre har några politiska uppfattningar om vad som ska hända 2019 för att vi inte vet vem som regerar., säger Kristersson.

Forrige artikel Sjöstedt: Löfven kan inte räkna kallt med Vänsterpartiet  Sjöstedt: Löfven kan inte räkna kallt med Vänsterpartiet  Næste artikel V: Vi har den mest genomtänkta klimatpolitiken V: Vi har den mest genomtänkta klimatpolitiken