Debatt

”Lyssna till oss som är experter på skolutveckling”

Det är nyblivna skolledare och de som arbetar på skolor med större utmaningar som oftare än andra byter jobb. Här måste politikerna snarast vidta åtgärder. Det skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare, och Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Förutsättningen för en utbildning med hög kvalitet saknas, skriver debattörerna.
Förutsättningen för en utbildning med hög kvalitet saknas, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Ann-Charlotte Gavelin Rydman
Matz Nilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att skolfrågan är en av de viktigaste frågorna för väljarna har inte märkts under valrörelsen. Skoldebatten präglades av krav på ordning och reda, strängare straff för ungdomsbrottslingar och exkludering av utmanande elever. Utspel som snarare fokuserar på symptomen än själva problematiken – att förutsättningarna för en utbildning med hög kvalitet för alla saknas. Vi förväntar oss att de nya politiska företrädare som snart tar plats i de nationella och lokala församlingarna lyfter blicken och krokar arm för att stärka systemet från grunden.

Lägg energi på rätt saker

En långsiktigt hållbar skolpolitik kräver samsyn och samarbete. Vi skolledare har insett det sedan länge och enas från och med 1 januari i ett nytt starkt förbund – Sveriges Skolledare. Vi ställer höga krav på att de nyvalda politikerna lägger energin på det som är viktigt på riktigt: barn och elevers kunskapsutveckling, likvärdighet samt att lärare och skolledare blir mer attraktiva yrkesval.

Andra insatser riskerar att falla platt om skolledare inte har förutsättningar för att åta sig uppdraget långsiktigt.

Sin första chans att visa färg får de i de stundande lokala budgetprocesserna. Många avgörande beslut kommer att fattas där; både gällande verksamheternas resurser och den lokala styrningen. I en orolig omvärld med hög inflation och ovisshet kring eventuella flyktingströmmar måste skolans organisation vara stabil och hållbar. Nu när valbudskapen klingat av och tonläget sänks förutsätter vi att politikerna lyssnar till oss som är experter på skolutveckling.

Samordna digitaliseringen

Våra medlemsundersökningar visar att skolledare upplever sitt arbete som stimulerande och meningsfullt. Samtidigt visar såväl Skolverkets uppföljning som våra egna enkäter att skolledare stannar allt kortare på sina uppdrag. Det är nyblivna skolledare och de som arbetar på skolor med större utmaningar som oftare än andra byter jobb. Här måste politikerna snarast vidta åtgärder. Andra insatser riskerar att falla platt om skolledare inte har förutsättningar för att åta sig uppdraget långsiktigt.

Vi kräver följande insatser för att komma tillrätta med problematiken:

  • Skolledares löner ska motsvara det stora ansvar och komplexa uppdrag vi har. Satsningar på lärarlöner innebär att avståndet mellan skolledares och lärares löner krymper. För att säkra hållbarhet i ledaruppdragen måste skolledarnas löner justeras upp. Det kostar oftast mindre att behålla en bra ledare än att rekrytera en ny.
  • Ersättningen för övertid behöver anpassas. I en skolledares uppdrag ingår att ha beredskap för arbetsintensiva perioder. Många skolledare har dock anställningsavtal som innebär att de arbetar övertid i princip gratis. Arbetsgivare som vill behålla sina skolledare gör klokt i att justera det.
  • Skolledaruppdraget måste vara attraktivt för skickliga lärare. Här ingår såväl lön som arbetsbelastning och arbetsinnehåll. Att vi får fokusera på det pedagogiska ledarskapet är avgörande. Skolledares tillgång till administrativt stöd behöver stärkas, och staten behöver se över hur kraven på uppföljning och kontroll påverkar verksamheten.
  • Staten måste ta ansvar för att samordna arbetet med skolans digitalisering. Det handlar i första hand om likvärdig och rättssäker utbildning, men också om ökad kostnadseffektivitet, minskad administration och att underlätta insamling av relevanta data. Det är orimligt att rektorer ska använda dyrbar arbetstid till återkommande upphandlingar av digitala system.

”Sveriges viktigaste chefer”

Vi är övertygade om att huvudmän ser hur målmedvetet vi skolledare kämpar med rekrytering, att få resurserna att räcka till allas behov och att få tiden att räcka till annat än sifferrapportering. Att inte släppa in skolledares expertis i budgetarbetet vore ett misstag som kommer ge effekter långt utöver vad som syns i ekonomiska uppföljningar.

Sveriges viktigaste chefer går i takt och samarbetar för Sveriges barn och elevers bästa. Om 100 dagar sjösätts vårt nya starka, förbund. Vi förväntar oss att landets förtroendevalda redan har levererat genomtänkta åtgärder när vi samlats under samma tak den 1 januari 2023.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00