Debatt

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

DEBATT. Ett nytt lagförslag har tagits fram som ska göra det lättare att stoppa och kontrollera människor som polisen misstänker inte får vistas i Sverige. Risken är att den som har en annan hudfärg än vit känner sig utpekad och ovälkommen i samhället, skriver Luf.

Regeringens förslag öppnar nu upp för att vilka personer som helst kan kontrolleras av polisen - även om man uppehåller sig i Sverige lagligt, skriver debattörerna.
Regeringens förslag öppnar nu upp för att vilka personer som helst kan kontrolleras av polisen - även om man uppehåller sig i Sverige lagligt, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Frida Jansson
Integrationspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet
Olle Johnsson
Utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

 

Mitt under brinnande coronatider försöker regeringen mygla igenom ett förslag som ska göra det lättare att stoppa och kontrollera människor som polisen misstänker inte får vistas i Sverige. Lagförslaget innebär att polisen ska kunna stoppa personer, fotografera dem samt ta deras fingeravtryck. Om det visar sig att personen vistas illegalt i Sverige har polisen rätt att spara fingeravtryck och bild. 

"Plockade fram storsågen"

Det kan låta bra att polisen har koll på vilka som är i Sverige. Förra veckan kom dock Lagrådets remissvar och de plockade fram storsågen. Förslaget var illa berett och riskerade att strida mot Europakonventionens bestämmelser om rätt till privatliv och kroppslig integritet.

Man kan tycka att det är tråkigt att Lagrådet sätter sig på tvären då och då när regeringen lägger fram förslag – men när regeringen glömmer bort att det finns mänskliga rättigheter är det bra att någon annan påminner om det.

Det är vägledande

Att registrera en persons fingeravtryck och fotografi är ett stort kroppsligt ingrepp som man som individ har rätt att slippa enligt både regeringsformen och Europakonventionen. 

Frida Jansson och Olle Johnsson
Liberala ungdomsförbundet

När man tänker efter är det ganska orimligt att polisen ska kunna fota och ta fingeravtryck på någon bara för att den ser utländsk ut. Polisen själva menar att de inte går efter utseende – men vad ska då vara vägledande? Lagrådet flaggar för att man absolut inte får stoppa någon bara baserat på utseende. Det verkar som att debatten runt rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete (REVA) som rasade 2013 helt gått förbi Morgan Johansson (S) och hans departement. 

Helt enkelt inte rätt

Vi tycker att man ska få röra sig fritt och slippa bli stoppad av polisen om man inte gjort något fel. Det framstår som vanskligt, och helt enkelt inte rätt, att polisen ska få stoppa en massa människor, som bara råkar se utländska ut, och ta deras foto och fingeravtryck.

Inte praktiskt görbart

Om var 30:e stopp leder till ett utvisningsbeslut (statistik från 2012) kommer polisen behöva stoppa mellan 300 000 och 900 000 (beroende på hur många som uppehåller sig illegalt) människor för att utvisa allihop.

Det är varken praktiskt görbart eller önskvärt med en miljon kontroller. Risken är att den som har en annan hudfärg än vit känner sig utpekad och ovälkommen i samhället.

Ett kroppsligt ingrepp

Att registrera en persons fingeravtryck och fotografi är ett stort kroppsligt ingrepp som man som individ har rätt att slippa enligt både regeringsformen och Europakonventionen. När det väl görs ska myndigheterna ha ordentligt på fötterna och vara säkra på att personen inte har rätt att vistas i landet. Regeringens förslag öppnar nu upp för att vilka personer som helst kan kontrolleras av polisen – även om man uppehåller sig i Sverige lagligt.

Långsiktiga sociala kostnader

Det har blivit en ny tävlingsgren i politiken att lägga fram hårda och repressiva förslag. Förslag som visitationszoner, fler inre utlänningskontroller och högre straff visar handlingskraft – de skapar dock långsiktiga sociala kostnader som är svåra att överblicka. 

Det vore förbaskat fint om samhället inte ansåg att alla som inte har en viss hudfärg ska kunna betraktas som illegala invandrare tills dess att motsatsen är bevisad. Vi hoppas att politiker har modet att stå upp mot sådana strömningar. Hårda tag känns kanske bra, men det leder ofta till dålig politik och ett ännu sämre samhälle.

Nämnda personer

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00