Debatt

LUF: "Inför psykiska hälsokontroller i skolan"

DEBATT. Liberala ungdomsförbundet vill att skolhälsovården ska göra rutinkontroller av elevernas psykiska hälsa. Tidig upptäckt av psykisk ohälsa kan hindra både lidande och dyr framtida vård, skriver LUF:s förbundsordförande Joar Forssell.

LUF har tre krav på hur den psykiska hälsovården för barn och unga ska stärkas, ett av dessa är att alla elever ska garanteras tillgång till en kurator. 
LUF har tre krav på hur den psykiska hälsovården för barn och unga ska stärkas, ett av dessa är att alla elever ska garanteras tillgång till en kurator. Foto: LUF
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Joar Forssell (L)
förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem. Det innebär både ofrihet och minskar elevers chanser att nå
kunskapsmålen i skolan. Dessutom slår problemen hårdare mot den som redan befinner sig i en utsatt
situation på grund av problematiska familjeförhållande eller är utsatt av andra skäl. Tyvärr är
tillgången till vård sämre för den med exempelvis ångest än för den med benbrott, trots att det
förstnämnda ofta innebär en större ofrihet.

Liberala ungdomsförbundets tre krav

Vi befinner oss i ett läge där psykisk ohälsa prioriteras lägre än fysisk och där personer med tuffa
hemförhållanden drabbas hårdast, det är helt oacceptabelt. Vi har därför tre krav för att stärka den
psykiska hälso- och sjukvården för unga:


1. Stärk första linjens psykiatri

Att vissa ungdomar mår så dåligt att de hoppar av skolan eller i värsta fall skadar sig själva är ett svek och kan inte tillåtas fortsätta. Vi i LUF vill stärka primärvården för psykisk hälsa och se till att unga alltid har tillgång till en BUP-mottagning. På så vis kan vi säkerställa att den som annars riskerar att må riktigt dåligt får rätt vård tidigt.

Vi befinner oss i ett läge där psykisk ohälsa prioriteras lägre än fysisk och där personer med tuffa hemförhållanden drabbas hårdast, det är helt oacceptabelt.

Att detta inte redan prioriteras är minst sagt provocerande. Hur kan det vara så att jag i primärvården enkelt får hjälp med en influensa innan den utvecklats till en lunginflammation men att om jag mår psykiskt dåligt är det svårt att få hjälp innan det är försent?


2. Garantera alla elever en kurator

Nästan alla unga går i skolan, det är den plats det är enklast att nå många unga. Psykisk hälsa är dessutom centralt för kunskapsinhämtningen, elever som mår dåligt har sämre förutsättningar att klara skolan. Att alla elever i dag inte har tillgång till en kurator i skolan är därför allvarligt.

När Liberalerna styrde skolpolitiken stärkte vi visserligen elevhälsan men det var långt ifrån tillräckligt. Det är dags att lagen skrivs om så att alla elever garanteras tillgång till en kurator. Ingen som vill få stöd ska förvägras detta på grund av att skolan inte prioriterar den psykiska hälsan hos sina elever.


3. Inför psykiska hälsokontroller i skolan

Alla kan må dåligt men det är långt ifrån alltid det märks. Tyvärr har lärare, som är de vuxna unga oftast möter, sällan rätt kompetens för att bedöma hur allvarlig elevens psykiska ohälsa är eller vilka insatser som behövs. Det ska inte heller vara lärarnas jobb att hantera detta. I dag görs redan kontroller av elvers fysiska hälsa, vi vill att skolhälsovården på samma vis också genomför psykiska rutinkontroller.

Varje elev som faller genom den psykiska hälso- och sjukvårdens nät är ett svek mot våra unga och riskerar dennes hela skoltid. Tidig upptäckt kan bespara skattebetalare både dyr framtida vård och hindra lidande för varje ungdom vi lyckas fånga upp.

Ta psykisk hälsa på allvar

Dagens situation där många unga mår dåligt och där den psykiska hälso- och sjukvården inte räcker
till är allvarlig. Att må psykiskt dåligt i ung ålder är både ett stort lidande i sig och riskerar att påverka
hela ens framtid. Det är dags att den psykiska hälsan behandlas med lika stort allvar som den fysiska,
allt annat är ett svek mot hela Sveriges unga.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00