Debatt

LUF: Den feministiska utrikespolitiken måste vara konsekvent

DEBATT. Regeringens feministiska utrikespolitik är en viktig markering men kräver också konsekvens och ökade insatser, skriver Liberala ungdomsförbundet.

Anders Rehnberg, EU-och utrikespolitisk talesperson, Anders Viking Pettersson, feministisk talesperson och Anna Horn, vice förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
Anders Rehnberg, EU-och utrikespolitisk talesperson, Anders Viking Pettersson, feministisk talesperson och Anna Horn, vice förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundetFoto: Dennis Lindbom
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Anders Rehnberg
EU-och utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Anders Viking Pettersson,
feministisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Anna Horn,
vice förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet

Det är 220 år sedan den första feministiska filosofen Mary Wollstonecraft skildrade sin resa i Skandinavien i "Brev under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark". Hon berättar inte endast om sin resa i länderna, hon berättar även för oss om den feministiska resa våra länder har genomgått sedan dess och varifrån den startade. Sverige är långt ifrån framme, något som tydligt märkts de senaste veckorna. Men Sverige har kommit långt, och vi har därför ett ansvar att hjälpa andra länder att komma längre.

Viktig markering 

Man kan inte ena dagen stå och prata om kvinnors universella rätt att bestämma över sina egna kroppar, för att nästa dag kuva sig för teokratin i Iran.

Den svenska regeringen är den första i världen att ha en uttalad feministisk utrikespolitik. Det är en viktig markering, och innebär en målsättning om att Sverige ska sätta jämställdhet på den globala dagordningen. Men en feministisk utrikespolitik behöver vara konsekvent, annars betyder det ingenting. Man kan inte ena dagen stå och prata om kvinnors universella rätt att bestämma över sina egna kroppar, för att nästa dag kuva sig för teokratin i Iran. En feministisk utrikespolitik skulle aldrig under några omständigheter tillåta att Saudiarabien tar plats i FN:s kvinnokommission. Det är inte heller värdigt att en feministisk regering exporterar vapen till länder som förtrycker kvinnor eller att vi försvårat för kvinnor på flykt att ta sig till Sverige.

En liberalare värld leder till mer jämställdhet

Liberala ungdomsförbundets utrikespolitik är inte feministisk för att vi kallar den feministisk, den är inte heller feministisk bara för att vi tycker att jämställdhet är viktigt. Vår utrikespolitik är feministisk eftersom den prioriterar jämställdhet, och för att vi vill se mer aktiva insatser för att skydda utsatta kvinnor världen över. Vi tror i grunden att en liberalare värld leder till mer jämställdhet. Länder med demokrati, där kvinnor ges den självklara rätten att organisera sig, uttrycka sina åsikter och delta i val är också länder där patriarkalt förtryck enklare bekämpas. Som vi märkt i Sverige räcker det dock inte. Vi vill se att rätten att behandlas lika oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck skrivs in i FN:s och EU:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Sverige måste vara tydliga i kritiken mot länder där våldtäkt är lagligt, där abort är olagligt eller där kvinnor inte ges representation. På varje EU-toppmöte, varje gång svenska politiker reser till dessa länder och i alla forum vi verkar.

Sverige kan mer 

Vi vill också att Sverige ger mer stöd till kvinnorättsorganisationer, och att vi ställer tydligare krav på att de länder eller organisationer som ges svenskt bistånd också verkar för jämställdhet. Vi vill också se ett tydligare fokus på insatser för att stödja sexuell och reproduktiv hälsa.

I krig och konflikter drabbas kvinnor, barn och minoriteter värst, Daesh terror i Mellanöstern är ett brutalt men talande exempel. En feministisk utrikespolitik kan aldrig vara pacifistisk, och vi måste vara beredda att använda våld när detta krävs.

Regeringen gjorde rätt när man uttalade behovet av en feministisk utrikespolitik, men det är insatserna som räknas och där kan Sverige agera både mer och bättre.

 

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00