Debatt

Luf: Åkessons agerande är ansvarslöst

DEBATT. Jimmie Åkessons (SD) lösning på flyktingkrisen är att dela ut flygblad från “svenska folket” om att Sverige inte har plats. Det ansvarsfulla vore att gå ihop med länder som står upp för asylrätten och erbjuda människor på flykt en fristad, skriver Luf.

Foto: AP Photo/Emrah Gurel
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Romina Pourmokhtari
Förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
Olle Johnsson
Utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet
 

Situationen i norra Syrien är just nu akut. Nära en miljon människor har de senaste tre månaderna tvingats lämna sina hem och står nu i kylan utan tak över huvudet. 

Det är uppenbart att varken Assad, Putin eller Erdogan kommer ta ansvar för alla de människor som nu tvingas på flykt i Syrien. Inte heller det internationella samfundet har agerat då samtliga resolutioner i säkerhetsrådet som rört humanitärt bistånd till området har blockerats av Ryssland i Säkerhetsrådet.

Därför är det hög tid att EU kliver fram och visar att man är redo att ta ansvar.

Sätt press på Turkiet

Lösningen framåt är inte att ingå i nya avtal som ger Erdogan möjlighet att använda flyktingar som utpressningsmedel mot EU. Tvärtom borde EU anta en hårdare politik mot Turkiet och sätta press på ett land som går alltmer mot att bli en totalitär diktatur.

I stället åker Jimmie Åkesson till Grekland och gör flyktingkrisen till en inrikespolitisk spelbricka.

Romina Pourmokhtari och Olle Johnsson
Liberala ungdomsförbundet

Eftersom Turkiet är ett kandidatland för EU-medlemskap har de rätt till ekonomisk stöd inför anslutningen, så kallat IPA. Under den nuvarande budgetperioden 2014-2020 uppgår IPA-stödet enligt EU-kommissionen till närmare 3,5 miljarder euro motsvarande nästan 37 miljarder kronor. Detta bör dras in omedelbart och medlemskapsförhandlingar med Ankara avslutas.

En gemensam asylpolitik

EU borde i stället utveckla en egen gemensam asylpolitik för att möta dagens och framtida flyktingkriser.

Redan i EU-valet förra våren drev Luf och Liberalerna på för att EU skulle få en mer rättvis och välfungerande asylpolitik. Hade denna politiken varit på plats i dag hade vi undvikit en situation där flyktingar skjuts till döds vid den europeiska gränsen.

En gemensam europeisk asylpolitik måste bygga på följande grunder: 

  • En reviderad Dublinförordning där alla EU:s medlemsländer rättvist delar på mottagandet av asylsökande. De länder som vägrar ta emot asylsökande ska straffas ekonomiskt samtidigt som de som tar emot asylsökande ska få stöd både finansiellt och praktiskt.
     
  • Den europeiska asylmyndigheten EASO ska stärkas. EASO ska kunna bistå länder dit många asylsökande kommer och se till att alla EU-länder följer regelverket. Myndigheten bör få det övergripande ansvaret för att sammanställa utvärderingar av situationen i olika länder runt om i världen, så att EU:s medlemsländer fattar beslut i asylärenden med grund i pålitlig och likvärdig information. 

  • Det behövs fler lagliga vägar till Europa och döden på medelhavet måste upphöra. Flyktingar som bor i UNHCR:s flyktingläger måste kunna ta sig till EU utan att använda sig av smugglare. Därför behövs ett gemensamt system för vidarebosättning av kvotflyktingar.

Ansvarslöst av Åkesson

Då en ny EU-lagstiftning troligen ligger långt bort i tiden borde länder som värnar om asylrätten gå ihop och redan nu erbjuda flyktingar asyl.

I det initiativet borde Sverige vara drivande. I stället åker Jimmie Åkesson till Grekland och gör flyktingkrisen till en inrikespolitisk spelbricka. Det är ansvarslöst, särskilt när han säger sig tala i svenska folkets namn.

Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen som varje EU-land har åtagit sig att följa. Det är just i krissituationer som den flyktingarna i Syrien upplever just nu som asylrätten är som mest viktigt att försvara. Då kan man inte som Sverigedemokraternas partiledare tro att flyktingkrisen löses med några hundra flygblad på Lesbos.

Nämnda personer

Jimmie Åkesson

Partiledare Sverigedemokraterna
Statsvetenskap, forskningspolitik, förvaltningsrätt, ekonomisk historia, filosofi, nationalekonomi och samhällsgeografi (Lunds uni. 1998-2005)

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00