Lövins statssekreterare: Viktigt låta klimatplanen ta den tid den kräver

FYRPARTIFÖRHANDLINGAR. Klimathandlingsplanen kommer före årsskiftet, det lovar Isabella Lövins (MP) statssekreterare Eva Svedling. "Vi sitter i konstruktiva samtal. Jag har stor tillförsikt att vi kommer fram med en bra plan."

Enligt den nya klimatlagen ska varje regeringen leverera en handlingsplan för klimatarbetet under mandatperioden till riksdagen. Löftet från miljödepartementet har varit att handlingsplanen skulle ligga klar redan i september, men ännu har inget dokument synts till.

– Det är jag som har sagt att handlingsplanen skulle komma i september och det har varit ambitionen. Jag företräder Miljöpartiet, ett parti med höga klimatambitioner. Ju snabbare handlingsplanen finns på plats, desto längre tid har vi på oss att genomföra åtgärderna, säger statssekreterare Eva Svedling (MP) till Altinget.

Förklaringarna till förseningen skiljer sig åt beroende på källa, vilket Altinget rapporterade om i veckan. Eva Svedling säger till Altinget att "konstruktiva samtal pågår".

– Vi sitter i ett samarbete med Centern och Liberalerna i och med januariavtalet. Det är viktigt att vi når en så bred politisk enighet som möjligt. Därför är det viktigt att låta det här ta den tid det kräver, säger hon.

Första någonsin

Eva Svedling påpekar också att den klimathandlingsplan som nu tas fram är den första i sitt slag.

– Det är ett oerhört viktigt och omfattande arbete vi håller på med och det innebär att den sätter standarden för hur planerna ska se ut. Den bildar en måttstock.

Klimathandlingsplanen finns med som en punkt i januariavtalet, samtidigt sträcker sig inte januariavtalets punkter över alla de områden som en handlingsplan för klimatet kan omfatta.

– Den ska hantera alla politiska områden, den ska gå igenom hela politiken. Klimatpolitiken är bred, säger Eva Svedling.

Inbyggd motsättning

Hur de fyra partierna exakt kommer att hantera den här inbyggda motsättningen återstår att se när klimathandlingsplanen presenteras. Eva Svedling vill inte gå in på några detaljer. Däremot pekar hon ut ett mycket viktigt område för klimatpolitiken och handlingsplanen.

– Transportområdet är centralt och innebär en omfattande utmaning, där behöver vi en tydlig väg framåt, säger hon.

Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin påminner om det förändrade politiska landskapet i dag, jämfört med när Miljömålsberedningen förhandlade fram klimatramverket. Förutsättningarna för regeringen att presentera en bred klimathandlingsplan som spänner över all politik är begränsade, eftersom även Centern och Liberalerna ska med på tåget.

– Januariavtalet styr i grunden vad man kan göra och inte göra, säger Rickard Nordin.

Skrivelse eller proposition?

Klimatlagen anger att handlingsplanen ska vara klar under året efter ordinarie val. Men det är ännu inte klart om den kommer att lämnas till riksdagen i form av en skrivelse eller i form av proposition.

– Det återkommer vi till, den frågan diskuterar vi, säger Eva Svedling.

 

Forrige artikel Morgan Olofsson (L) nära en riksdagsplats Morgan Olofsson (L) nära en riksdagsplats Næste artikel Han ersätter Lena Micko i SKL Han ersätter Lena Micko i SKL
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Förhala inte mer

  Sveriges klimatutsläpp ökade enligt sista rapporten. Det har knappast minskat sedan 2014. Naturvårdsverket säger att utsläppen måste minska 5-8% per år fom 2020. Detta har regeringen och "klimatministern" varit medvetna om några år, och har haft gott om tid att utarbeta paket för att åtgärda. Ytterligare förhalande ter sig oansvarigt. Retoriken att vi skall göra det tillsammans ter sig dubbelmoraliskt när statsbeslut inte tar sin del av reduktionerna!

 • Rapportera

  Birgitta Bengtsson · Fd. Lärare på högskola o univ. Utbildat, narkossjuksk. fil mag i vårdvetenska , biodlare

  Jordbruket behöver förändras i grunden

  Ser forskningsrapporter om hur förändra diversifiera, där man tydligt visat att mindre ytor och fler grödor visar en ökad biologisk mångfald, men trots det ej sänkt skörd! Lyssnade på Lunds universitet föreläsningar nyligen om arters försvinnande om ekosystemtjänster som hår försvinner, allt bara talar för att det måste till en förändring i grunden varför sägs inget om detta från politikerhåll, det talas bara om odla mer o.mer?

Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.