Lövin: Flygstrategins prognoser är för gamla

FLYGPLATSPLANER. De prognoser som den svenska flygstrategin bygger på och som bedömer att Arlandas passagerarantal fördubblas till år 2045 bör revideras, enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

De prognoser som den svenska flygstrategin från år 2017 bygger på är för gamla, enligt klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Enligt prognoserna som flygstrategin utgår från ska utrikesflyget öka kraftigt och Arlandas passagerarantal fördubblas till år 2045, vilket kräver en utbyggnad av Arlanda.

– Jag tror att det finns all anledning för Swedavia och våra myndigheter att göra nya prognoser framåt utifrån klimatmålen. Det är den politik som regeringen för. Regeringens flygstrategi nämner att Arlanda ska vara ledande. Med det sagt ska Arlanda vara ledande i hållbar omställning, sade Isabella Lövin i en interpellationsdebatt med Jens Holm (V) i riksdagen på måndagen.

Arlandafrågan har sprängkraft

Jens Holm ville i debatten få svar på frågan om Miljöpartiet kommer att gå med på en expansion av Arlanda flygplats, en fråga med sprängkraft mellan regeringspartierna.

Lövin hänvisade till de olika åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan som regeringen har genomfört och planerar att genomföra och hon pekade på det hon kallade ett "trendbrott", att flygtrafiken från svenska flygplatser minskar och att tågresandet ökar.

–  Jag menar att det senaste halvårets eller årets utveckling med minskad flygtrafik visar att politik gör skillnad, sade Lövin och tillade än en gång att myndigheterna bör revidera sina prognoser.

Arlandarådets uteblivna rapport

Jens Holm undrade även över den färdplan för Arlandas framtid som ska tas fram, enligt flygstrategin. Ett förslag till en färdplan skulle presenteras av Arlandarådet. Rådets uppdrag löpte ut i slutet av mars, men någon rapport från rådet har ännu inte presenterats. Regeringen har inte heller kunnat svara på när en färdplan ska läggas fram.

– Vad gäller färdplanen är det någonting som behöver hanteras ytterligare utifrån den nya utvecklingen av flygprognoser och flygtrafiken. Här är min uppgift som klimatminister att se till att vi klarar klimatmålen, sade Isabella Lövin som också betonade att det inte finns några beslut fattade om finansiering av en utbyggnad Arlanda.

Enligt Isabella Lövin sitter hon inte i Arlandarådet. Det är dock en uppgift som motsägs av Arlandarådets kansli, vars uppfattning är att hon tog över uppgiften när hon tog över rollen som miljöminister efter Karolina Skog vid årsskiftet, enligt ett mejl till Altinget. Arlandarådet hade dock inga möten under sina sista tre månader, till och med sista mars, det vill säga den period då Lövin ska ha varit ledamot, enligt kansliet.

Läs också: Inga svar om Arlandarådets slutrapport

Inga raka svar från Eneroth

Ytterligare en riksdagsledamot undrade över regeringens arbete med Arlanda flygplats i riksdagens kammare på måndagen. Det var Helena Lindahl (C) som i en interpellation efterlyste Arlandarådets utlovade  slutrapport. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hade svårt att ge några riktigt tydliga svar till Lindahl om vare sig regeringens gemensamma syn på Arlanda eller hur det går med rådets rapport respektive regeringens färdplan för Arlanda.

– Arbetet bereds i Regeringskansliet. Vi arbetar med det underlag som Arlandarådet har arbetat med, sade Tomas Eneroth till Helena Lindahl som valde att upprepa samma frågor till infrastrukturministern flera gånger under debattväxlingen.

– Jag upplever inte att jag fått så många raka svar på de frågor jag ställde till statsrådet i interpellationen. Detta stärker egentligen lite grann den misstanke som jag och många andra har om att det finns en väldigt stor skillnad i regeringspartiernas syn på Arlanda och flygets framtid. Denna oenighet riskerar att bromsa upp Sveriges utveckling snarare än utsläppen, sade Lindahl.

Eneroth om flygminskning

Även Tomas Eneroth berörde frågan om den senaste tidens minskning av flygandet.

– Den senaste prognosen visar ju en minskning av flyget. Vad den beror på är det lite tidigt att säga, naturligtvis, men jag kan tänka mig att den senaste tidens klimatdiskussion kan spela en roll, sade han och tillade:

– En del i flygstrategin är att fortsätta utveckla Arlanda. Inte minst kommer detta att vara viktigt om man vill lägga ned Bromma, vilket det verkar finnas uppslutning om i Stockholmsregionen.

Forrige artikel Utökat CSN till äldre: Utökat CSN till äldre: "Återbetalning kan bli ett problem" Næste artikel Försvarsberedningen nöjd – men MP och V tvekar på prislappen Försvarsberedningen nöjd – men MP och V tvekar på prislappen
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.