Debatt

Lokala M-toppar: Regeringens infrastruktursatsningar saknas i Stockholm

Regeringens satsning på höghastighetståg tränger undan andra viktiga satsningar. Detta är oroande för infrastrukturens utveckling i Stockholm. Moderaterna presenterar nu viktiga projekt som i stället främjar utvecklingen, skriver Maria Stockhaus (M) tillsammans med 27 lokalpolitiker i Stockholm.

”De senaste decennierna har staten genomfört betydande besparingar på Stockholmsregionens andel av de nationella infrastrukturinvesteringarna.”
”De senaste decennierna har staten genomfört betydande besparingar på Stockholmsregionens andel av de nationella infrastrukturinvesteringarna.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Maria Stockhaus (M)
Riksdagsledamot och infrastrukturpolitisk talesperson
Irene Svenonius (M)
Gruppledare, Moderaterna Region Stockholm
Anna König Jerlmyr (M)
Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Stockholms stad
Erik Andersson (M)
KSO, Täby
Hanna Bocander (M)
KSO, Danderyd
Harry Bouveng (M)
KSO, Nynäshamn
Axel Conradi (M)
Oppositionsråd, Sundbyberg
Daniel Dronjak (M)
KSO, Huddinge
Bino Drummond (M)
KSO, Norrtälje
Emma Feldman (M)
KSO, Järfälla
Deshira Flankör (M)
KSO, Värmdö
Michaela Fletcher (M)
KSO, Österåker
Mats Gerdau (M)
KSO, Nacka
Pehr Granfalk (M)
KSO, Solna
Sven Gustafsson (M)
Oppositionsråd, Haninge
Olov Holst (M)
KSO, Sigtuna
Johan Hägglöf (M)
Kommunalråd, Nykvarn
Lennart Kalderén (M)
KSO, Salem
Fredrik Kjos (M)
KSO, Upplands Bro
Daniel Källenfors (M)
KSO, Lidingö
Parisa Liljestrand (M)
KSO, Vallentuna
Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd, Botkyrka
Mats Olofsson (M)
Gruppledare, Moderaterna Vaxholm
Adam Reuterskiöld (M)
KSO, Ekerö
Alexander Rosenberg (M)
Oppositionsråd, Södertälje
Anki Svensson (M)
Oppositionsråd, Tyresö
Henrik Thunes (M)
KSO, Sollentuna
Oskar Weinmar (M)
KSO, Upplands Väsby

Regeringen presenterade nyligen sin infrastrukturpolitiska proposition. Det står nu klart att regeringen går vidare med satsningen på höghastighetståg, till en kostnad på minst 300 miljarder kronor. Detta är mycket oroande nyheter för Stockholm, där viktiga projekt riskerar att skjutas på framtiden eller helt prioriteras bort.

Viktiga satsningar för regionen

Stockholm utvecklas i snabb takt, men infrastrukturen hänger inte med. De senaste decennierna har staten genomfört betydande besparingar på Stockholmsregionens andel av de nationella infrastrukturinvesteringarna. Trots att Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och att nya infrastrukturprojekt är avgörande för att regionen ska kunna fortsätta att växa, har staten dragit ned på regionens andel av anslagen.

Stockholm är motorn för svensk ekonomi och en fungerande hållbar infrastruktur inom alla färdslag är viktigt för hela landet. De beslut vi fattar i dag får stora ekonomiska konsekvenser decennier framöver och påverkar klimatomställningen. Moderaterna presenterar ett antal viktiga satsningar för Stockholmsregionen och långsiktigt för hela Sverige.

Infrastrukturens brister

Det är många som tvingas leva med konsekvenserna av bristerna i den svenska infrastrukturen: tågpendlare som inte vet om tågen kommer enligt tidtabellen och bilister och yrkeschaufförer som kör på dåligt underhållna vägar. Det påverkar både enskildas vardag men också samhällsekonomin i stort när människor inte kommer i tid till varken jobb eller förskolehämtning – och företag inte kan leverera sina varor inom avtalad tid.

Felprioritering

Problemen med svensk infrastruktur är i dag välkända. Majoriteten av alla större projekt blir kraftigt fördyrade och mycket försenade. Nu vill regeringen dessutom göra verklighet av höghastighetstågen. Men det finns många projekt som har en större samhällsekonomisk nytta som regeringen borde fokusera på. Regeringen tycks tyvärr helt ointresserad av att ta det samlade greppet kring svensk infrastruktur som nu behövs.

Moderaterna tar ansvar för skattebetalarnas pengar och säger nej till det orimligt dyra prestigeprojektet höghastighetståg.

Regeringens satsning på höghastighetsbanorna kommer att tränga undan andra viktiga satsningar. Vi vill ha en bättre balans mellan väg och järnväg för att upprätthålla kvaliteten på infrastrukturen, som i många delar redan är eftersatt. Moderaterna vill utforma en modern och hållbar infrastrukturpolitik med fokus på jobb, pendling och tillväxt som med hänsyn till skattebetalarnas pengar inkluderar alla färdslag och som fungerar i hela landet.

Viktiga projekt för utvecklingen

Det finns ett antal projekt som Moderaterna ser som extra viktiga för Stockholms utveckling:

  1. Östlig förbindelse. Trafikverket har tidigare haft ett uppdrag att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra och Södra länken på östra sidan av Stockholm. Projektet Östlig förbindelse lyftes av regeringen efter 2014 ur nationella planen. Moderaterna anser att en fungerande framtida infrastruktur i Stockholm förutsätter en Östlig förbindelse.
  2. Tvärförbindelse Södertörn. En ny väg tvärs över Södertörn är viktigt för att förbättra framkomligheten, för att klara varutransporterna till regionen från Norviks hamn och för att möjliggöra en kraftig tillväxt av jobb och bostäder i södra Stockholm. Den nya vägen ligger i nationell plan men det saknas full finansiering. Vägen beräknas stå färdig tidigast 2033. Det är viktigt att detta projekt prioriteras och ges full finansiering. Erfarenheter från motsvarande projekt vittnar om förseningar och fördyrningar. Det har inte Stockholm och Sverige råd med.
  3. Förbifart och bättre infrastruktur till Arlanda. Förbifart Stockholm är centralt för Stockholm och Sverige. Projektet har blivit 3,3 miljarder kronor dyrare och försenats med fyra år. Det är viktigt att projektet slutförs och att infrastrukturen, inklusive kollektivtrafiken, byggs ut för att säkerställa tillgängligheten till och från Arlanda. Infrastrukturen till flygplatsen är redan i dag underdimensionerad. Köerna på vägarna till och från flygplatsen, särskilt vid tid för rusningstrafik in och ut från Stockholm, är ofta långa. Med en prognostiserad utveckling där dagens 26 miljoner passagerare kommer öka till 40 miljoner passagerare år 2040 måste regeringen skyndsamt tillsätta en utredning för att säkerställa en fungerande infrastruktur till och från Arlanda.
  4. Bygg ut Arlanda. Arlanda flygplats är ett nav för tillväxt, handel och jobb i hela Sverige, med drygt 230 000 starter och landningar varje år. Detta visar hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för Arlandas långsiktiga utveckling. Regeringens passivitet och interna motsättningar kring frågan om Arlanda hotar jobb och tillväxt. Regeringen har nu dessutom meddelat att man vill lägga ned Bromma flygplats utan att utbyggnaden av Arlanda är säkrad. Det är djupt oansvarigt både mot Stockholm – men också mot övriga delar av landet som är beroende av god infrastruktur till och från Stockholm. Det sätter fingret på behovet av en borgerlig regering efter nästa val. Moderaterna vill bygga ut flygplatsen till en hubb för jobb och tillväxt med målet att bli Nordens ledande flygplats.
  5. Ostlänken behöver byggas. Projektet har olyckligtvis kidnappats av de som förespråkar höghastighetståg. Dessa hävdar att projektet hotas av Moderaternas nej till höghastighetståg. Det är inte sant, i stället vill Moderaterna satsa på järnväg genom att stärka, bygga till och där det är samhällsekonomiskt lönsamt bygga ny järnväg. Detta utan att låsa oss vid gökungen höghastighetståg som hotar andra viktiga infrastrukturpolitiska projekt.
  6. Pendling runt storstäderna. Moderaterna vill fokusera på människors möjlighet till pendling. Det råder i dag trängsel i de stora pendlingsstråken. Vi vill därför bygga nya spår där det behövs, inte minst kring de större städerna, för att skapa nytta för tillväxt, jobb och miljö.

”Hopp och framtidstro”

Moderaterna tar ansvar för skattebetalarnas pengar och säger nej till det orimligt dyra prestigeprojektet höghastighetståg. Vi prioriterar pendling, gods och hållbarhet så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare i hela Stockholmsregionen. Även om coronapandemin är en svår prövning för hela värden och klimathotet hänger som ett mörkt moln över oss så pågår samtidigt en teknisk utveckling som ger hopp och framtidstro. Den utvecklingen vill Moderaterna bejaka med hållbara sammanhållna infrastrukturinvesteringar som lägger grund för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Nämnda personer

Maria Stockhaus

Riksdagsledamot (M), trafikpolitisk talesperson
Civilekonom (Uppsala uni. 1989)

Irene Svenonius

Oppositionsregionråd (M) Region Stockholm, regionstyrelsens andre vice ordförande, ledamot i partistyrelsen
Civilekonom med inriktning mot företags- och nationalekonomi (Växjö Högskola)

Anna König Jerlmyr

Vd Arwidssonstiftelsen
Affärsadministration (Uppsala uni., 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00