Debatt

LO: Debattörerna återanvänder Alliansens favoritbegrepp

Precis som Alliansregeringen ställer Styrgruppen för industrins reformagenda social ersättning mot viljan att arbeta. Men det finns ingen motsättning mellan att avskaffa karensavdraget och människors motivation till att gå till jobbet, skriver företrädare för LO i en slutreplik.

”Är det något coronakrisen visat så är det betydelsen av att alla ska ha råd att stanna hemma vid sjukdom.”
”Är det något coronakrisen visat så är det betydelsen av att alla ska ha råd att stanna hemma vid sjukdom.”Foto: Anders Wiklund/TT
Lisa Bengtsson
Susanna Gideonsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Som argument för att återinföra karensavdraget återanvänder Styrgruppen för industrins reformagenda Alliansens favoritbegrepp arbetslinjen. Precis som den dåvarande borgerliga regeringen ställer de social ersättning mot viljan att arbeta. Problemet är att argumentationen fortfarande haltar.

Läs också

Våra nordiska grannländer

Det finns ingen motsättning mellan att permanent avskaffa karensavdraget och människors motivation till att gå till jobbet. Hade så varit fallet hade vi sett ett skenande sjuktal i våra nordiska grannländer, som haft det goda omdömet att aldrig införa någon karens eller att som Danmark avskaffa den.

Amerikanska forskare har visat hur sjuknärvaron kan sänka produktiviteten i företag och på arbetsplatser.

Faktum är att det är precis den typen av åtgärd som Sveriges alla löntagare, inte minst LO-förbundens medlemmar, behöver. För är det något coronakrisen visat så är det betydelsen av att alla ska ha råd att stanna hemma vid sjukdom. Inte minst gäller detta de yrkesgrupper som stått i frontlinjen i kampen mot pandemin och drabbats hårdare än andra.

Sänker produktiviteten

Att gå till jobbet när man av hälsoskäl borde varit sjukskriven leder till ökad smittspridning, framtida sjukskrivningar och på sikt till negativa folkhälsoeffekter. Om detta finns en relativt omfattande forskning, bland annat på Karolinska Institutet.

Amerikanska forskare har visat hur sjuknärvaron kan sänka produktiviteten i företag och på arbetsplatser. Även för enskilda arbetsgivare finns det alltså skäl att motverka att anställda inte arbetar när de av hälsoskäl borde avstå.

Gynnar samhället

Vi delar bilden att det råder kompetensbrist i Sverige och att det behövs stora satsningar på att motverka arbetslösheten. För att hindra att arbetslösheten biter sig fast på hög nivå föreslår LO ett brett program med alltifrån utbildningsplikt för kortutbildade till yrkesväxling för redan etablerade. Detta måste dock gå hand i hand med att skapar ett tryggare försäkringssystem för den som blir sjuk.

Att avskaffa karensavdraget permanent för alla är ett viktigt steg på vägen. Det gynnar samhället både på kort och lång sikt.

Läs tidigare inlägg i debatten

Återställ arbetslinjen efter pandemin

Det råder kompetensbrist på många delar av arbetsmarknaden. Kompetensbristen är på väg att bli en ödesfråga. Vi borde prata om hur fler ska kunna jobba mer – inte hur fler ska kunna jobba mindre, skriver Styrgruppen för industrins reformagenda i en replik.

LO: Absurt att ha en inbyggd smittspridningsmekanism i sjukförsäkringen

Vi vill inte att människor ska tvingas gå till jobbet för att det är för dyrt att vara sjuk. Det är nu hög tid att regeringen och samarbetspartierna lägger partipolitisk prestige åt sidan, skriver Susanna Gideonsson och Lisa Bengtsson, LO.

Nämnda personer

Maria Sunér

Vd Svemin
Civilingenjör i kemiteknik (Chalmers 1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00