Ljusning för bostadsbyggandet: ”Vi har nått botten”

Boverkets byggprognos för maj visar på fortsatt lågt byggande under 2024. Men nästa år väntas en vändning. ”Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet”, säger Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket. 

Foto: Janerik Henriksson / TT
0:000:00