Om  
Annica Sohlström

Livsmedelsverkets gd leder nya dricksvattengruppen

Nationella nätverket för dricksvatten ersätts med nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Livsmedelsverket har samordningsansvaret, enligt uppdrag från regeringen. Ordförande för samordningsgruppen blir Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Johanna Alskog

– Det är imponerande vad det Nationella nätverket för dricksvatten och dess arbetsgrupper åstadkom under sina nio år. Nu tar vi nästa steg och för att kunna driva dricksvattenfrågorna med än mer kraft, säger Annica Sohlström i ett pressmeddelande.

I gruppen ingår även Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, en representant för Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenskt Vatten, en representant för Vattenmyndigheterna och två representanter för kommunerna.

Sex fokusområden

Vid sitt första möte i slutet av mars beslutade gruppen att fokusera på följande områden:

  • Ta fram riktlinjer gällande informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
  • Utveckla stöd till dricksvattenproducenter och -distributörers planering och förberedande åtgärder under kris och höjd beredskap.
  • Fördjupa och stödja pågående arbete att uppdatera och ta fram nya regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Sammanställa och utvärdera hur de statsbidrag som deltas ut till kommunerna för bättre vattenhushållning har använts.
  • Samverka kring kommande dricksvattendirektiv.
  • Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.
Nämnda personer

Annica Sohlström

Generaldirektör Livsmedelsverket, docent i nutrition Linköpings universitet
Doktor i medicinska vetenskaper (Karolinska institutet, 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00