Debatt

Liberala ungdomsförbund i Norden: Nu lanserar vi SNUS

Kanske var det synd att Kalmarunionen sprack, det är inte vår sak att spekulera i. Men vi är helt övertygade om att en ny liberal kalmarunion som stärker Nordens roll i Europa och världen är mer nödvändig än på mycket länge. Det skriver Erik Berg, Luf, Ane Breivik, Unge Venstre och Maria Georgi Sloth, Radikal Ungdom.

Firande av Kalmarunionens 600-årsjubilieum år 1997. 
Firande av Kalmarunionens 600-årsjubilieum år 1997. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Förra veckan var det 500 år sedan Sverige blev ett självständigt land. Därmed sprack Kalmarunionen. I de tider av oroligheter, klimatkris och krig vi lever i i dag behövs nu mer nordiskt samarbete på nytt. För Ukraina, för klimatet och för friheten.

Nya tider kräver politisk handlingskraft. Liberal politik som våra förbund drivit på för länge vinner nu allt bredare opinion, och vår vision står fast. Sverige ska bli medlem i NATO, Norge medlem i EU, och alla skandinaviska länder medlemmar i eurozonen. Gränskontrollerna som separerar Köpenhamns och Malmös invånare från varandra måste avskaffas och infrastrukturen mellan länder stärkas ytterligare.

Vägen framåt för Norden är gemensam, för ensam är inte stark – ensam är faktiskt bara ensam.

SNUS - ett nordiskt samarbete

Just därför skapar vi nu en gemensam plats för nordiska liberala EU-vänner genom grundandet av ett gemensamt nordiskt förbund. Sammanslutningen för Nordens Unga Socialliberaler, eller förkortat: SNUS, kommer att samla och stötta unga liberala Europavänner över hela Norden. Med detta hoppas vi även fördjupat samarbete få en plats på de nationella politiska dagordningarna.

Vi är våra länders främsta europavänner, och går mot nästa års Europaparlamentsval med förnyad energi.

De nordiska länderna har alla olika utmaningar framför sig, men måste också stå enade i de stora frågorna som enar oss nordbor – arbetet för att rädda klimatet och skapa hållbara och fria samhällen. Att stötta Ukrainas frihetskamp med alla de medel vi har, och samtidigt samarbeta för att stärka den nordiska försvarsförmågan. Att göra det lättare att leva, plugga  och arbeta i hela Norden. Faktumet att hoten och utmaningarna är stora och många är ingen anledning att stanna upp i utvecklingen, utan visar rättare sagt på att samarbete är viktigare än någonsin.

Det är inte heller någon slump att det är Unge Venstre, Liberala ungdomsförbundet och Radikal Ungdom som går samman för att stärka den nordiska liberalismen. Våra historier är likartade – alla tre förbund är barn av rösträttsrörelsen i våra respektive länder. Fredrikke Qvam i Norge, Elna Munch i Danmark och Selma Lagerlöf i Sverige hör alla till våra rörelsers giganter, och deras kamp för jämställdhet fortsätter genom oss än i dag. Vi är våra länders främsta europavänner, och går mot nästa års Europaparlamentsval med förnyad energi.

Även innan dess krävs liberala reformer för att stärka Norden.

1. En stark nordisk länk i NATO

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har det säkerhetspolitiska läget i Norden radikalt förändrats. Finland är NATO-medlemmar, och när Sverige också blir det är Norden enat inom alliansen. Med ökande spänningar i norra ishavet, den finska östra gränsen och ryska aggressioner i Östersjön är den gemensamma Nordiska försvarspolitiken mer aktuell än någonsin. Ett viktigt steg för att göra den gemensamma försvarsagendan till en fråga inom Nordiska rådet. Än viktigare är att det nordiska stödet till Ukraina måste fortsätta. Danmark beslutade förra månaden att skicka ytterligare ett stödpaket på 1,7 miljarder danska kronor, och för den pågående motoffensiven krävs ännu mer.

2. Gemensamma mål för EU-samarbetet

Frågan om ett norskt EU-medlemskap är aktuellare än på länge. Samtidigt växer opinionen för euron, speciellt i hårt inflationsdrabbade Sverige. Det nordiska ledarskapet i hållbar omställning och grön energi är vitalt för hela Europas klimatarbete. Gemensamma nordiska linjer i Bryssel har potentialen att stärka hela samarbetet och samtidigt innebära en garant för en liberal prägel. Mer frihandel, snabbare klimatomställning och större muskler mot antidemokratiska ledare.

3. Öppnare gränser

Gränskontrollerna vid Öresundsbron delar norden, försvårar livet för människor i Nordens största storstadsregion. En kil i mitten av den annars mer och mer integrerade storstaden Köpenhamn– Malmö gör oss fattigare och mer avstängda gentemot varandra. Norden ska vara en frizon från den globala politiska trenden att bygga fler murar och taggrådssängsel. Vi ska i stället i vår del av världen bygga broar (och gärna en tågtunnel eller två).

Kanske var det synd att Kalmarunionen sprack, det är inte vår sak att spekulera i. Men vi är helt övertygade om att en ny liberal kalmarunion som stärker nordens roll i Europa och världen är mer nödvändig än på mycket länge.

När nationalistiska vindar blåser runt om i världen, tilliten människor och länder emellan minskar och populister är på frammarsch ska vi nordbor vara stolta över att vi har varandra till grannar. Men stolthet räcker inte. Vi måste dessutom börja kavla upp ärmarna och börja arbetet med att stärka samarbetet. Vi liberala krafter inleder det arbetet nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00