Debatt

Le Moine (MP): Låt ett språkrör stå utanför regeringen

DEBATT. Jag hoppas på ett språkrör som står fast vid sina principer, oavsett förhandlingsläge, opinion eller hånskratt från oppositionen. Kanske är det för svårt att axla denna roll samtidigt som en ministerroll, skriver Rebecka Le Moine (MP).

Rebecka Le Moine (MP). "Jag tror att det vore klokt att låta ett språkrör stå utanför regeringen, med örat mot marken och kontakt med gräsrötterna."
Rebecka Le Moine (MP). "Jag tror att det vore klokt att låta ett språkrör stå utanför regeringen, med örat mot marken och kontakt med gräsrötterna."Foto: Fredrik Hjerling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rebecka Le Moine (MP)
Riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald


Miljöpartiets Isabella Lövin slutar som språkrör. Det blir stora skor att fylla, men också ett politiskt vägval. Medlemmarna fastslår partiets övergripande politik på kongressen, men i prioriteringarna mellan kongresserna spelar det stor roll vilka som är språkrör.

Inkludera medlemmarna

Miljöpartiet har sedan start varit en gräsrotsrörelse där samtal och mänskliga möten kalibrerat kompassen för partiets kärnvärderingar – solidaritet med alla världens människor, alla djur och all natur, nu och i framtiden.  Partiet skapades i en systemkritisk anda där medlemmarna såg behovet och längtade efter radikala samhällsförändringar för att kunna skapa ett hållbart samhälle där vi lever inom planetens ramar.

Jag hoppas att utvecklingen framåt innebär att vi kan återknyta till den andan, att Miljöpartiet blir ett parti där medlemmarna blir vår viktigaste kraft, och där språkrören för medlemmarnas talan. Jag hoppas att vi kan få ett ledarskap som tar till vara på medlemmarnas idéer, kunskap och engagemang genom att inkludera dem i större utsträckning än i dag.

Politik är inte bara partipolitik

Allt för många gånger har jag hört att aktivister och eldsjälar som kämpar på gator och torg sysslar med ”plakatpolitik”, medan vi folkvalda i parlament och regering gör skillnad “på riktigt”. Men jag motsätter mig den förenklade bilden som bygger på en elitistisk föreställning som är lika nonchalant som felaktig.

Jag vill se ett språkrör som inte ställer migration mot klimat, inte ställer höger mot vänster, inte tvingar oss välja falang.

Rebecka Le Moine (MP) , Riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald

Vi måste förstå att politik inte bara är partipolitik. Utan starka röster på gatan som kräver förändring har vi ingen progressiv politik. Det är tack vare plakaten som vi har stöd för att över huvud taget ha ett grönt parti i riksdagen.

MP är inget självändamål

För att citera Miljöpartiets partiprogram: 

"Den gröna vägen handlar inte om ”vi och dom”. Den handlar inte heller om egoism. Den handlar om att se till helheten. Därför söker vi samarbete och förståelse för att förverkliga vår gröna vision. Miljöpartiet de gröna är inget självändamål, utan den gröna rörelsens parlamentariska gren. Prestige får inte hindra oss från att förutsättningslöst stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna idéer, strukturer och metoder."

"Måste säga nej"

Jag vill se ett språkrör som inte ställer migration mot klimat, inte ställer höger mot vänster, inte tvingar oss välja falang. Men som alltid är systemkritiskt. En ledare som låter partiet ha högt i tak och låter alla komma till tals.

Jag hoppas på ett språkrör som vågar vara visionär och stå fast vid sina principer, oavsett förhandlingsläge, opinion eller hånskratt från oppositionen, oavsett om förslagen har chans att bli genomförda inom en mandatperiod eller om 100 år.

För vi är ett parti som har visionen om en bättre värld än där vårt ekonomiska system bygger på miljöförstöring, exploatering av människor och drivs på av fossila bränslen. Därför måste vi säga nej till samtliga stora politiska förslag som går på tvärs mot vår övertygelse, vare sig det handlar om att slita isär familjer eller accelerera klimatkrisen.

Återgå till rötterna

Kanske är det för svårt att axla denna roll, och samtidigt axla en ministerroll. Jag tror att det vore klokt att låta ett språkrör stå utanför regeringen, med örat mot marken och kontakt med gräsrötterna. Bara då tror jag att vi kan visa att vi är smärtsamt medvetna om att hoten vi bildades för att tackla – klimatförändringar och artförlust – nu är vår verklighet. Det skulle också visa att Miljöpartiet är ett parti som ser kriserna i vitögat men som aldrig ger upp. Genom att göra detta och återgå till våra rötter, tror jag att vi kan växa.

Nämnda personer

Isabella Lövin

Medordförande Friends of Ocean Action
Filmvetenskap, statsvetenskap, sociologi och italienska (Stockholms uni. 1981-1985), statsvetenskap (Università di Bologna 1986-1987), radioproducentutbildning (Dramatiska Institutet 1992-1994)

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP), talesperson för biologisk mångfald och djurrätt
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00