Landsbygdsministern vill bromsa skydd av värdefulla skogar

Mer till bredband, laddstolpar och fortsatt dieselsubvention till skogs- och lantbruket. Det är budgetens viktigaste landsbygdssatsningar, enligt Peter Kullgren (KD). Vad gäller de minskade anslagen till skydd av värdefull skog och natur säger han att det är dags att bromsa takten i avsättningarna.

"Det viktiga här är att inte fortsätta sätta av mer och mer, utan försöka bromsa den utvecklingen, och på sikt gå mot att ta hand om det vi har skyddat," säger Peter Kullgren om regeringens kraftiga minskningar av anslagen till skydd av värdefull natur och skog.
"Det viktiga här är att inte fortsätta sätta av mer och mer, utan försöka bromsa den utvecklingen, och på sikt gå mot att ta hand om det vi har skyddat," säger Peter Kullgren om regeringens kraftiga minskningar av anslagen till skydd av värdefull natur och skog.Foto: Christine Olsson/TT
Johanna Alskog

Vad är det viktigaste på landsbygdsområdet i budgetpropositionen?

– En viktig del är den fortsatta skattenedsättningen på lantbruksdieseln. Det är viktigt för livsmedelsproduktionen och för skogsbruket. En annan del är bredbandssatsningen, men också den stora satsningen på laddstolpar.

Vilka är utmaningarna?

– Det är ett ganska komplicerat ekonomiskt läge. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, vi har inflationen. Det är en svår balansgång.

Ni drar ner på anslagen för skydd av värdefull skog och natur. Varför det?

– Det är en tuff ekonomisk tid. Då gäller det att prioritera hårt. Samtidigt så har vi skyddat mycket skog i Sverige under en tid. Det är viktigt att gå från att skydda mer skog till att vårda det vi redan har skyddat.

– Grundinställningen är att man ska vara helt överens, mellan markägare och stat, om vad som ska skyddas. Inte sätta av mer och mer skog mot deras, markägarnas, vilja.

Du säger att man ska vårda det som redan är skyddat, men regeringen drar ju ner även på anslaget till åtgärder för värdefull natur. Hur går det ihop?

Vi vill ha ett läge där man är mer överens om den skog vi ska skydda. Det har varit en kraftfull utveckling av skog som skyddats. Den vill vi bromsa något.

– Det viktiga här är att inte fortsätta sätta av mer och mer, utan försöka bromsa den utvecklingen, och på sikt gå mot att ta hand om det vi har skyddat.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.