Debatt

Låt inte Sveriges eftergiftspolitik mot Iran fortsätta, Billström

Sveriges nya utrikesminister Tobias Billström (M) behöver föra en kravbaserad diplomati med riktade sanktioner mot den teokratiska regimen i Iran, stänga ner Irans moské och begränsa regimens lobbyister i Sverige. Det skriver Nima Rostami, advokat och debattör.

Tobias Billström behöver minimera de diplomatiska förbindelserna med Iran, skriver debattören.
Tobias Billström behöver minimera de diplomatiska förbindelserna med Iran, skriver debattören.Foto: Christine Olsson/TT
Nima Rostami
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sedan 1979 har prästerskapet, med islam som ideologi, styrt i Iran och utgjort en destabiliserande faktor mot världsfreden. Den shia-teologiska regimen besitter en medeltida, odemokratiska värderingar och har en politisk ambition att utrota Israel och ständigt demonisera väst och USA.

Sverige har främjat förtryck

Inspirerad av islamisk sharia tillämpar regimen i Iran könsapartheid. Västvärldens och därmed Sveriges eftergiftspolitik gentemot en sådan repressiv och teologisk stat har de facto underlättat politisk islams framfart och främjat dess förtryck. De senaste veckornas uppror mot regimens islamistiska styre och den enorma viljeyttringen från kvinnor och den unga generationen har inte bara uppmärksammat regimens brutalitet utan även behovet av stöd för förändring i Iran.

Irans islamiska regim utgör även ett hot mot Sverige. Säpo har återkommande pekat ut Iran, Kina och Ryssland för att bedriva underrättelseverksamhet, teknologi- och flyktingspionage i Sverige. Hittills har hotet inte tagits på allvar. Irans regim har tillåtits verka fritt i Sverige.

Irans maktstruktur som sträcker sig utanför landets gränser består av två delar. Dels av regeringsadministrationen via utrikesdepartementet som hanterar diplomatiska kontakter. Dels består den av ledarens, det vill säga Khameneis, egen och parallella administration. Khamenei är även överbefälhavare i Iran och kontrollerar Irans militära styrkor inklusive revolutionsgardet (IRGC) med ett eget underrättelseorgan och en egen utlandsenhet (Quds-styrkan). Khamenei kontrollerar även det shiamuslimska etablissemanget och dess mission utanför Iran.

Starka vänskapsband med Irans islamister

Till Khameneis underställda religiösa organisationer rekryteras underrättelse- och säkerhetsutbildade imamer. I Sverige har Khamenei sitt maktcenter i Imam Ali-moskén i Järfälla. Två grupper administrerar denna moské: representanter för Irans ledare Khamenei och den irakiska ayatollan Ali Sistanis. IRGC och Quds-styrkan sköter logistiken och den organisatoriska verksamheten. Moskéns aktiviteter finansieras delvis med svenska skattemedel, föreningsbidrag, kommunala förmåner och statligt stöd.

Det får vara nog med Sveriges eftergiftspolitik och relativisering av det islamiska patriarkatets förtryck.

Sveriges samtliga regeringar, särskilt den ”feministiska” rödgröna regeringen, har etablerat ett starkt vänskapsband med islamisterna i Iran. Syftet är att med dialog förmå Irans regim att respektera mänskliga rättigheter och underlätta svensk handel. Men den så kallade feministregeringen förmådde inte att få lättnader av restriktionerna avseende den dödsdömde svensk-iraniern och forskaren Ahmdreza Jalali. Svensk utrikespolitik har således i praktiken enbart lett till eftergifter för islamisterna. Regimen har trots dialog fortsatt med sina systematiska människorättsbrott.

Stäng ner Irans moské

För implementeringen av eftergiftspolitiken har regimens lobbyister spelat en stor och avgörande roll. En av dessa lobbyorganisationer är National Iranian American Council (NIAC). Organisationens företrädare, som ofta används som experter på Iran av svensk mainstreammedia, har förlett makthavare i väst i Iranpolitiken. Även Barack Obama har i efterhand erkänt lobbyisters påverkan på USA:s eftergiftspolitik då USA 2009 inte stödde den gröna rörelsen fullt ut.

Det får vara nog med Sveriges eftergiftspolitik och relativisering av det islamiska patriarkatets förtryck. För att inte framstå som mindre trovärdig får den nytillträdda högerregeringen inleda sin utrikespolitik med att hålla sina diplomatiska förbindelser med Iran på miniminivå. Regeringen bör även stänga ner Irans moské och utvisa Ali Khameneis utsände, införa effektiva och riktade sanktioner mot den brutala regimens företrädare och dess repressiva apparat. Sluta ta råd från Irans lobbyister och begränsa omedelbart deras aktiviteter.

Nämnda personer

Tobias Billström

Utrikesminister (M), ledamot i partistyrelsen
Master i filosofi och historia (Cambridge University, 2002), fil. mag i historia (Lunds uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00