Debatt

Låt inte Kina dumpa sina oetiska solpaneler i Europa

Svenska politiker måste på både europeisk och nationell nivå arbeta hårt för att snarast få till ett importförbud av kinesiska produkter från Xinjiang, skriver Dr. Johan Lindahl, generalsekreterare ESMC, och Sven Lindström, grundare och VD för energiföretaget Midsummer.

Kina har under mer än ett decennium subventionerat sina solcellstillverkningsföretag. Importerade solcellsmoduler är också tullfria vilket leder till den absurda situationen att europeiska solcellstillverkare förfördelas då de måste betala importtullar på sina insatsmaterial medan importörer av de färdiga kinesiska modulerna slipper tull, skriver debattörerna.
Kina har under mer än ett decennium subventionerat sina solcellstillverkningsföretag. Importerade solcellsmoduler är också tullfria vilket leder till den absurda situationen att europeiska solcellstillverkare förfördelas då de måste betala importtullar på sina insatsmaterial medan importörer av de färdiga kinesiska modulerna slipper tull, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trots ambitioner att bygga en inhemsk solcellsindustri ökar EU:s import av kinesiska solpaneler dramatiskt, upp nära 40 procent i år. En del av dem innehåller material som är framtaget med tvångsarbete under vidriga förhållanden i provinsen Xinjiang. Vi måste få till ett importförbud av produkter tillverkade under tvångsarbete, likt det förbud som USA nyligen har beslutat om.

Det finns en koppling mellan slavarbetade uigurer och delar av kiselproduktion för solceller i Kina

Just nu bedriver den kinesiska staten en brutal utrotningskampanj mot den uiguriska folkgruppen i provinsen Xinjiang. Det sker mord, internering, våldtäkter och tvångssterilisering av kvinnor i en massiv insats att utplåna ett folks identitet och kultur. Det finns en koppling mellan slavarbetande uigurer och delar av kiselproduktion för solceller i Kina – väl dokumenterat av såväl forskare som journalister.

USA har agerat på denna situation genom ”Uyghur Forced Labor Prevention Act” (UFLPA) som förbjuder import av alla varor från provinsen Xinjiang eftersom de antas ha tillverkats av tvångsarbetare (om inte motsatsen bevisas).

EU:s lagstiftning inte på plats

Lagen har blivit en framgång, men paradoxalt nog har det lett till ett ännu större hot mot Europas solcellsindustri då EU nu håller på att bli en dumpningsplats för de oetiska kinesiska solcellspaneler som inte kan säljas i USA. De solcellspaneler som har avvisats av den amerikanska tullen skeppas nu vidare till Europa där de säljs till rea-priser, ofta under produktionskostnaden, som inga lokala europeiska solcellstillverkare kan konkurrera med.

Dumpning av oetiskt producerade produkter i Europa är just nu möjlig då EU ännu inte fått lagstiftningen kring tvångsarbete på plats. I Europaparlamentet och EU-kommissionen baxas nu ett förslag liknande det amerikanska igenom, men det är en tidsödande och byråkratisk process som det gäller att bevaka och skynda på. Dessvärre är lagförslaget inte lika tydligt som det amerikanska, så det är viktigt att Sverige verkar för en förbättring.

Vi vill uppmana de svenska EU-parlamentarikerna, riksdagsledamöterna och regeringen att arbeta för att få till en lagstiftning som är så lik den amerikanska UFLPA som möjligt. Helst ska den ligga på europeisk nivå och med bevis- och utredningsbördan på de importörer som vill sälja produkter med koppling till Xinjiangregionen och andra problematiska områden globalt, till europeiska konsumenter och inte på medlemsstaterna eller slutkonsumenterna.

Kina har under mer än ett decennium subventionerat sina solcellstillverkningsföretag. Importerade solcellsmoduler är också tullfria vilket leder till den absurda situationen att europeiska solcellstillverkare förfördelas då de måste betala importtullar på sina insatsmaterial medan importörer av de färdiga kinesiska modulerna slipper tull.

Jämna ut spelplanen

EU har sjösatt flera program som syftar till att minska kontinentens importberoende av solpaneler och bygga en egen inhemsk solcellsindustri. Det finns europeiska, även svenska, solcellstillverkare som producerar miljövänliga solpaneler med arbetsrättsligt skyddade medarbetare, som betalar lokala skatter, och i övrigt följer alla regler och lagar med en hög etisk standard. Låt oss ge dessa aktörer en rättvis spelplan.

Vi har i Europa varit senfärdiga med arbetet att förhindra import av produkter tillverkade under tvångsarbete. Lagstiftningen är ännu inte på plats och förväntas i nuvarande takt inte att vara det på två, tre år. Svenska politiker måste på både europeisk och nationell nivå arbeta hårt för att snarast få till ett importförbud av kinesiska produkter från Xinjiang likt det USA nyligen beslutat om. Allt annat vore oanständigt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00