Debatt

Låt inte fler elever slås ut av inkluderingstanken

Inkluderingstanken i skolan har gått för långt. Den har lett till att tusentals elever har slagits ut. För elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar än att sitta med i en ordinarie skolklass, skriver Roger Haddad (L).

”Minst 5 000 elever i Sverige är hemmasittare”.
”Minst 5 000 elever i Sverige är hemmasittare”.Foto: Adam Ihse/TT
Roger Haddad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elever har olika behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Även om detta redan står i skollagen vet vi att långt ifrån alla elever får en anpassad undervisning. Det kan vara i form av pedagogiskt stöd genom speciallärare, hjälpmedel om man har dyslexi eller undervisning i mindre grupp. För många elever är det helt avgörande för att få en reell chans att klara sin skolgång.

Tusentals elever slås ut

Liberalerna uppmärksammande tidigt frågan om inkluderingstanken, som vi menar har gått för långt. Resultat har blivit att tusentals elever slagits ut från skolan. Rätt utformat och med anpassade stödinsatser kan elever sitta med i en ordinarie skolklass, men för elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar.

Vi vet att minst 5 000 elever i Sverige är hemmasittare, många har diagnosen autism. Att så många elever inte går i skolan på grund av brister i anpassning och stöd är ett misslyckande för samhället. Mörkertalet är stort då staten inte följer upp detta nationellt. Liberalerna har samlat en majoritet i riksdagen med krav på att detta ska samlas in. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en modell för nationell frånvarostatistik.

Behåll specialskolorna

Till skillnad från Socialdemokraterna har vi länge slagits för att behålla specialskolorna. Vi beslutade i regeringsställning att återinföra speciallärarutbildningen vid landets högskolor och universitet efter att den socialdemokratiska regeringen beslutat att stoppa utbildningen av speciallärare. Beslutets konsekvenser ser vi än i dag i form av kompetensbrist.

Liberalerna har i förhandling med regeringen fått igenom att skollagen ska ändras kring resursskolor. Uppdraget är att slå fast att elever har olika typ av individuella behov och därmed måste skolan hitta olika lösningar utanför den ordinarie undervisningen för att de ska klara sin skolgång. Detta oavsett om det är placering i resursskola, särskild undervisningsgrupp eller särskola.

Revidera Skolverkets råd

Vi menar att de formella kraven men också Skolverkets allmänna råd ska revideras. Kommuner ska inte av ideologiska eller – vilket är vanligast – ekonomiska skäl lägga ner specialklasser och resursskolor för att trycka in alla elever i den ordinarie undervisningen. Rektorer som kan de här eleverna har visat att man kan hitta bra lösningar på sin skola. Det ska heller inte råda något tvivel om att speciallösningar får beslutas.

Liberalerna är oerhört kritiska till att den utredning som tillsatts på vårt initiativ inte har presenterat förslag på hur det ska bli enklare att få stöd.

Vårt andra krav är att det måste bli lättare för elever att få plats i särskild undervisningsgrupp. I dag förutsätter det en utredning och ett beslut av rektor. Även om det i dag inte finns formella hinder vet vi att alldeles för många elever inte får stöd och att kommuner sparar in på kringresurser. Det finns fortfarande en osäkerhet och en slags kultur att elever inte ska placeras i särskild undervisningsgrupp. Liberalerna är oerhört kritiska till att den utredning som tillsatts på vårt initiativ inte har presenterat förslag på hur det ska bli enklare att få stöd. Vi menar att de formella kraven, men också Skolverkets allmänna råd, ska revideras.

Stoppa stöket

Förutom en översyn av inkluderingsbegreppet anser Liberalerna att vi måste komma åt stöket i skolan. Frågan om studiero och arbetsro i klassrummet och i korridorerna är lika viktig. Vi ser att sex av tio elever svarar i enkäter att de störs av andra elever, en tredjedel av lärarna uppger att de får lägga allt mer tid för att upprätthålla ordningen i klassrummet, detta är inte är acceptabelt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00