Debatt

Låt dem som lever i närheten av varg påverka sin egen situation

De som lever i närheten av varg måste få möjlighet att påverka sin situation direkt och bedriva jakt där den gör som mest nytta. Regeringen kan skapa förutsättningar för att förenkla jakten efter de stora rovdjuren, med fördel genom införande av en allmän jakttid, skriver Jägarnas riksförbund.

Vi har under flera år påpekat behovet av enklare beslut som möjliggör jakt, skriver Jägarnas riksförbund.
Vi har under flera år påpekat behovet av enklare beslut som möjliggör jakt, skriver Jägarnas riksförbund.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 2 januari 2024 började återigen en licensjakt på varg i Sverige. I år till ett relativt medialt ointresse där främst jaktmedia löpande rapporterat om licensjaktens genomförande. Inte ens i Södermanland har jakten tilldragit sig något större medialt intresse förutom informativa artiklar och notiser.

Det här är inte förvånande.

En ökad vargstam och återkommande skydds- och licensjakter leder ofrånkomligt till ett minskat medialt intresse och en ökad acceptans. Vargjakt har helt enkelt normaliserats.

Ett ytterligare bevis för detta får vi från EU, där kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen strax före jul släppte nyheten att de föreslår en nedlistning av vargen i art- och habitatdirektivet för att enklare möjliggöra jaktlig förvaltning. Som en följd av att vargen har ökat i hela Europa och de problem som den medför inte längre är en sak att hantera endast för några få nordliga länder har en bredare förståelse för behovet av förvaltning skapats i hela Europa. Precis som i Sverige.

Inför allmän jakttid

Frågan är då hur denna förvaltning ska gå till. I dagsläget finns endast möjlighet att, med stöd av vissa undantag, medge en begränsad licensjakt. Problemen med detta är många och vi har under flera år påpekat behovet av enklare beslut som möjliggör jakt. I dagsläget fattas besluten mot bakgrund av flera år gamla inventeringar vilket leder till att det antal vargar som behöver skjutas sällan skjuts eftersom reviren har förändrats så mycket mellan inventering och beslut.

En enklare förvaltning måste till där de som lever i närheten av varg faktiskt har möjlighet att påverka sin situation direkt och bedriva jakt där den gör som mest nytta.

Vid Jägarnas riksförbunds årsstämma år 2023 antogs en motion att förbundet ska arbeta för införandet av allmän jakttid på alla stora rovdjur, däribland varg. För JRF är det en självklarhet att allt vilt ska kunna förvaltas på detta sätt då det är den förvaltningsmodell som faktiskt lägger makten hos jägare och markägare utan försvårande regler och byråkrati med kostnader.

Förenklar jakten för jägarna

En allmän jakttid ger möjlighet för jägare att jaga ett fritt antal djur under en begränsad tid. För arter som är talrika och där hög avskjutning är önskvärd är jakttiden lång och för arter där jakten av något skäl ska begränsas är jakttiden kort. Det kan knappast bli enklare än så.

Regeringen beslutar om jakttider. En regering tolereras av riksdagen som i sin tur har röstats fram av befolkningen. På så vis får majoritetens röst skapa förutsättningarna för den jakt som sedan utförs av jägare och markägare – gärna i frivillig samverkan. Därför uppmanar vi regeringen att redan nu börja skapa förutsättningar för att förenkla jakten efter de stora rovdjuren, med fördel genom införande av en allmän jakttid.

Jakten kan aldrig bli mer lokalt förankrad och mer adaptiv än så. Eller som JRF vill uttrycka det – det förenklar jakten för jägarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00