Debatt

Låt Arlanda bli Nordens ledande flygplats

Ett konkurrenskraftigt Sverige med framgångsrika företag som bidrar till klimatomställning och sysselsättning behöver en infrastruktur som underhålls och utvecklas för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning. Det skriver Nils Paul, ansvarig infrastruktur Svenskt Näringsliv.

Situationen på Arlanda har länge varit ansträngd. Det kommer att krävas investeringar i både infrastruktur och i den klimatomställning av flyget som måste göras.
Situationen på Arlanda har länge varit ansträngd. Det kommer att krävas investeringar i både infrastruktur och i den klimatomställning av flyget som måste göras. Foto: Fredrik Persson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I december förra året föreslog Ulf Kristersson en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om Arlanda flygplats. Nu har Sveriges nya regering möjlighet att söka en bred politisk överenskommelse till gagn för tillgänglighet, sysselsättning och klimatomställning.

Om Arlanda ska stå sig i konkurrensen med andra flygplatser i Europa behöver skatter och avgifter vara i nivå med våra grannländers.

Tiden är redo eftersom Peter Normans utredning om Arlandas framtida utveckling nu är på remiss oktober ut. Med utredningens slutsatser och tillkommande synpunkter kan regeringen kroka arm över blockgränsen. En långsiktig plan för Arlandas utveckling, i stället för tvära kast, skulle inte minst gynna landets företagare.

Såväl socialdemokrater som moderater har ställt sig bakom ambitionen att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats. Tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsatte både ett Arlandaråd och flera flygplatsutredningar. Tyvärr fattades inga avgörande beslut i frågan den gångna mandatperioden.

Det kommer krävs investeringar

Arlanda hanterar idag fler passagerare och mer flygfrakt än någon annan flygplats i Sverige. Men situationen på Arlanda har länge varit ansträngd. Det kommer att krävas investeringar i både infrastruktur och i den klimatomställning av flyget som måste göras.

Om Sverige ska stå rustat för framtiden måste våra företag ha tillgång till marknader och kompetens i andra länder. Flygets styrka ligger i snabba resor över långa avstånd. En förutsättning för att Arlanda ska kunna stärkas som ett hållbart och attraktivt nav för resor till, från och inom landet är att flygplatsen håller jämna steg med individers och företags behov samt med den tekniska utvecklingen.

Tre reformer behövs

Svenskt Näringsliv anser att utredningen är ett steg i rätt riktning, men att en överenskommelse om Arlanda också bör peka ut en tydlig politisk linje och reformer inom tre områden:

  • Internationell tillgänglighet: Politiken bör formulera ett mål om ökad tillgänglighet för Arlanda och åtgärder för linjeutveckling. Om Arlanda ska stå sig i konkurrensen med andra flygplatser i Europa behöver skatter och avgifter vara i nivå med våra grannländers. Byten mellan olika färdsätt som tåg, buss och flyg bör underlättas och anslutningståg till flygplatsen kan vara ett framtida alternativ till kortare flyglinjer för resor ut i världen.
  • En hållbar flygplats: Flygets omställning ska främjas och övergången till fossilfria drivmedel, vätgas och el stödjas. Danmark beslutade nyligen om en öronmärkt flygavgift för omställning samtidigt som Sveriges flygskatt i stället belastar alla biljetter oavsett resans klimatpåverkan. Om politikens mål är omställning är detta medel ineffektivt. Klimatmålen ska nås genom effektiva marknadsbaserade styrmedel som EU:s handel med utsläppsrätter vilket sätter ett pris på koldioxidutsläpp och genom ytterligare incitament för omställning.
  • Lyhördhet för näringslivet: Ett konkurrenskraftigt Sverige med framgångsrika företag som bidrar till grön omställning och sysselsättning behöver en infrastruktur som underhålls och utvecklas för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning. God tillgänglighet är viktigt för att kunna attrahera kapital och internationell spetskompetens.

Det finns redan underlag

Sverige kan bli ett föredöme för hållbara transporter samtidigt som utvecklingen av Arlanda stärker näringslivets konkurrenskraft. Inom Regeringskansliet finns underlag som kan användas för en bred politisk överenskommelse om Arlandas framtid som omfattar både ett nytt miljötillstånd för säkrad flygkapacitet och investeringar i väg- och järnvägsanslutningar till flygplatsen.

Ett handslag över blockgränsen kan vara ett startskott.

Nämnda personer

Peter Norman

Styrelseordförande Transportstyrelsen, Styrelseordförande Kungliga musikhögskolan, tidigare finansmarknadsminister (M), tidigare vd Sjunde AP-fonden
Fil.kand (Stockholms uni. 1984)

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S), vice ordförande riksbanksfullmäktige
Sociologi och statsvetenskap (Högskolan i Växjö, 1988-1993)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget