Debatt

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening. 

Sjuksköterskor och barnmorskor utgör nästan hälften av den globala hälsovårdsstyrkan, skriver debattörerna.
Sjuksköterskor och barnmorskor utgör nästan hälften av den globala hälsovårdsstyrkan, skriver debattörerna.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ami Hommel
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarson
Sakkunnig e-hälsa och forskning, Svensk sjuksköterskeförening


År 2020 har av Världshälsoorganisationen (WHO) utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Detta är unikt och ger fantastisk möjlighet för sjuksköterskor att få uppmärksamhet kring sin profession, och för allmänheten att förstå vikten av professionell högspecialiserad omvårdnad.

År 2020 valdes för att hedra 200-årsjubileet för födelsen av Florence Nightingale – omvårdnadens mest ikoniska figur – som vårdade soldater under Krimkriget och etablerade omvårdnad som ett respektabelt yrke för kvinnor.

Nu finns det hopp om att sjuksköterskor och barnmorskor, som är ryggraden i primära sjukvårdssystem över hela världen, äntligen får det erkännande, stöd och utveckling som de förtjänar.

Behöver tas tillvara

Sjuksköterskor och barnmorskor utgör nästan hälften av den globala hälsovårdsstyrkan, med cirka 20 miljoner sjuksköterskor och två miljoner barnmorskor världen över. Sjuksköterskor har omvårdnad som sitt kunskapsområde. Sjuksköterskor studerar i tre år på grundnivå och ytterligare ett eller två år för specialisering inom ett område.

Omvårdnadsyrket betraktas fortfarande av många som något diffust, snarare än som den högkvalificerade profession det verkligen utgör. 

I dag finns det också cirka 2000 disputerade sjuksköterskor och knappt 200 som är professorer i Sverige. Dessa tas inte tillvara i tillräcklig grad av arbetsgivare inom vården. Det finns tillräckligt många sjuksköterskor i Sverige i dag, men arbetsgivare behöver göra allt de kan för att behålla sjuksköterskor i vården.

Omvårdnad är avgörande

Sjuksköterskor arbetar i många olika roller och i många olika sammanhang. De är ofta de första och enda företrädare för hälso- och sjukvårdspersonal som människor i behov av vård möter. Omvårdnad är avgörande för att bemöta de utmaningar som demografiska förändringar och ökande krav på hälso- och sjukvård ställer.

Kompetens inom ledarskap

För att uppnå målen för hållbar utveckling och svara på humanitära kriser och klimatförändringar, bland andra problem, krävs en helhetssyn som sjuksköterskor är utbildade för att kunna hantera. Sjuksköterskeledda enheter kan möjliggöra snabb och kostnadseffektiv utvidgning av tjänster för att behandla sjukdomar, icke-smittsamma såväl som smittsamma. Specialistsjuksköterskor stärker primärvården och sjuksköterskor är den självklara avsändaren för åtgärder i syfte att stärka folkhälsa.

Sjuksköterskor har både formell och reell kompetens inom ledarskap. Varje dag i veckan, varje timme på dygnet finns det en sjuksköterska som planerar, prioriterar, delegerar och följer upp vad teamet gör.

Högkvalificerad profession

Trots detta får omvårdnad inte det erkännande man skulle önska. Den kanske största barriären rör fördomar. Omvårdnadsyrket betraktas fortfarande av många som något diffust, snarare än som den högkvalificerade profession det verkligen utgör. Sjuksköterskeyrket handlar bland annat om anatomi, farmakologi, biologi, kemi och fysik. Dessutom handlar det i hög grad om psykologi, etik, politik, filosofi och konst.

Förbättra folkhälsan

Agenda 2030 beskriver 17 mål och dess olika delmål. Mål tre är ”Hälsa och välbefinnande; Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar". 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan är emellertid ojämlikt fördelad i befolkningen. Att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa är avgörande för människors välmående.

Minska psykisk ohälsa

Sjuksköterskor bidrar på alla nivåer med sin kunskap om hälsa och ohälsa, om att förebygga sjukdom, vårda och rehabilitera människor som drabbats av sjukdom och har behov av stöd. Ett av Agendans delmål är att minska mödradödligheten och att förhindra dödsfall hos barn som är möjliga att förebygga. Barnmorskor i Sverige arbetar självständigt med dessa områden och har bidragit till att vi är ett av de länder som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad hos nyfödda barn.

Ett annat delmål handlar om att öka psykisk hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor tar emot patienter och anhöriga för samtal och planering samt arbetar i team med andra professioner för att minska psykisk ohälsa.

Investera i omvårdnad

De specialistutbildade sjuksköterskorna ökar överlevnad och upplevelse av livskvalitet, bland annat hos patienter med svåra diagnoser som lungcancer. Detta borde motivera beslutsfattare att investera i omvårdnad, och genomföra kostnads-nytta-analyser samt patientsäkerhetsanalyser. Tyvärr tycks detta vara underprioriterat i den dagens politiska agenda, men vi hoppas att 2020 ska innebära en ändring.

Nyårsönskningar

Goda förutsättningar för omvårdnaden ökar patientsäkerheten. Beslutsfattare i Sverige som globalt behöver erkänna sjuksköterskans verkliga potential. År 2020 innebär en möjlighet att visa och påverka vad sjuksköterskor och barnmorskor gör, och att tydliggöra vilka resurser som finns och vilken stöttning som krävs för att tillgodose hälsobehoven i hela samhället.

Vi ser med tillförsikt framåt och våra nyårsönskningar för 2020 är:

  • Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är och dess betydelse för patientens överlevnad och livskvalitet.
  • Värna om patientsäkerhet genom att ha tillräcklig bemanning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
  • Låt beslutsfattare förstå att kontinuerlig vidareutbildning och god arbetsmiljö är lösningen för att behålla sjuksköterskor i yrket.
  • Se sjuksköterskor som en viktig del i teamet runt patienten, vi leder omvårdnaden i teamet, prioriterar och delegerar dagligen i vårt arbete.
  • Ta in sjuksköterskor och barnmorskor i alla relevanta referensgrupper och samverkansgrupper, låt oss föra vår egen talan.
Nämnda personer

Ami Hommel

Professor i vårdvetenskap vid Malmö universitet
Doktor i omvårdnad (Lunds uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00