Debatt

L: Studemaskolans scientologiska metoder strider mot skollagen

Att Studemaskolan i Stockholm utbildar barn med scientologiska metoder bör vara oförenligt med skollagen. Vi kräver att skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och Skolinspektionen agerar genom att ställa sig på barnens sida, skriver Fredrik Malm och Isabel Smedberg-Palmqvist, utbildningspolitisk talesperson respektive skolborgarråd i Stockholms stad

Hur många gånger ska vi förfäras över scientologiskolan innan Skolinspektionen agerar? Det frågar sig debattörerna.
Hur många gånger ska vi förfäras över scientologiskolan innan Skolinspektionen agerar? Det frågar sig debattörerna.Foto: TT/Montage
Fredrik Malm
Isabel Smedberg-Palmqvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den nya nationalsporten verkar vara att gång på gång upptäcka att något inte fungerar, förfäras och sedan några år senare upptäcka samma sak igen då ingenting gjorts. I november 2019 stormade det rejält kring Studemaskolan i Bandhagen - igen. Media hade då fått uppgifter om att skolan ska ha förhindrat en neuropsykiatrisk utredning av en elev av ideologiska skäl, och att skolan drevs i enlighet med scientologernas utbildningsmetoder. Och det var inte första gången detta uppenbarats, redan 2012 skrevs artiklar om skolan.

Hur många gånger ska vi förfäras över scientologiskolan innan Skolinspektionen agerar?

Scientologutvecklad metod

Att skolan använder sig av scientologernas metoder är varken nytt eller hemligt. På deras hemsida anger de både att de är licensierade av scientologernas organisation Applied Scholastics och att de använder sig av ”Studieteknologi”. De anger att denna metod har ”utvecklats av humanisten, filosofen och utbildaren L Ron Hubbard.”. Ron Hubbard grundade scientologin och den så kallade studieteknologin är en del av den scientologiska läran.

Scientologins läror handlar om hur man ska bete sig, vilka metoder man ska använda i livet, kort sagt hur man ska tänka. Organisationen utmärker sig genom att utesluta oliktänkande, ta avstånd från familjemedlemmar som gjort fel och att man kan uppnå höge nivåer i organisationen genom att ”tänka rätt”. Att deras ”studieteknologi” är närvarande i skolan är tydligt. En elev citeras på hemsidan "Vi är ju de enda som har denna lektion i Sverige och som får lära sig hur man kan hantera problem som man stöter på".

Vad anser då Skolinspektionen om fantasyförfattaren och sektgrundaren Ron Hubbards undervisningsmetoder? Efter larmet 2019 avslutade de ärendet som gällde ett specifikt fall. Senaste regelbundna inspektionen var 2016. Då finner Skolinspektionen ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats”. Ingenstans står det något om Applied Scholastics. Likadant vid inspektionen 2013.

Vad vill Skolinspektionen

Inspektionen som genomfördes år 2006 rapporterades mer utförligt. Skolverket, som då var tillsynsmyndighet, redovisade hur Applied Scholastics fungerade på skolan och skrev i sin bedömning att ”innehåll i undervisningen, arbetssätt och arbetsformer på många sätt främjar utvecklingen av de kunskaper och färdigheter som uttrycks i läroplanen och nationella kursplaner”. Är detta också Skolinspektionens hållning?

Vi menar att det omöjligen kan vara förenligt med lagen att ägna skoldagen åt att lära barnen scientologiska metoder. Den flathet som Skolinspektionen här uppvisar är tyvärr symptomatisk för myndighetssverige. Man vill inte säga att något är bättre än något annat. På så sätt har det kunnat existera skolor med könsuppdelade skolbussar, dömda huvudmän, och de senaste 30 åren en scientologiskola. Ska det fortsätta vara så här? Eller ska skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) agera?

Liberalerna ställer sig på barnens sida. Skolhuvudmän ska inte kunna agera precis hur som helst.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00