L, KD och C vill ändra svåröverskådliga statsbidrag till civilsamhället

Över 100 statliga bidrag till civilsamhället fördelas av 40 myndigheter med stöd av 80 förordningar och ett par lagar. ”Vi vill se en samlad översyn av de olika statliga stöden till civilsamhället”, säger Christer Nylander (L).

Svåröverskådliga är ett återkommande omdöme om statens alla stöd till det civila samhället. Som exempel anförs hur olika idrotten och Scouterna har behandlats under pandemin. Bilden är från när Kronprinsessan Victoria besöker Scouterna i Brösarp. (Arkivbild) 
Svåröverskådliga är ett återkommande omdöme om statens alla stöd till det civila samhället. Som exempel anförs hur olika idrotten och Scouterna har behandlats under pandemin. Bilden är från när Kronprinsessan Victoria besöker Scouterna i Brösarp. (Arkivbild) Foto: Johan Nilsson/TT
Anders Gustafsson

Frågan om de spretiga statliga stöden till civilsamhället diskuteras från och till. Pandemin har gjort frågan mer aktuell, menar Christer Nylander, kulturutskottets ordförande och kulturpolitisk talesperson för Liberalerna.

Om statliga bidrag till civila samhället

”För närvarande finns det fler än 100 olika statliga bidrag som fördelas av ett antal bidragsgivare. Det vanligaste är att bidrag handläggs och beslutas av myndigheter under regeringen. Det förekommer dock att regeringen beslutar om bidrag direkt till en civilsamhällesorganisation. Bidrag fördelas av cirka 40 myndigheter som hör till olika departement. Därutöver har några enskilda organ, med stöd i lag, i uppdrag att fördela statliga bidrag.

Villkoren för bidragen framgår i regel av de förordningar som avser respektive bidrag. Bidrag till civilsamhället fördelas med stöd av cirka 80 förordningar. Ett fåtal bidrag regleras i lag, bl.a. stöd till trossamfund och medel som fördelas ur Allmänna arvsfonden. En del bidrag beslutas med stöd av de uppdrag som myndigheterna har fått i sina regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut. De senare bidragen saknar stöd av förordningar. Bidrag som fördelas utan stöd av tillämplig förordning avser oftast en begränsad tid eller riktade satsningar.

Knappt hälften av de 80 förordningar som avser statliga bidrag till det civila samhällets organisationer innehåller någon form av demokrativillkor. Förordningarna har olika utformning av demokrativillkoren, men tre typer av villkor förekommer i huvudsak: krav på att organisationens syfte är i enlighet med demokratiska principer, krav på att organisationen har en demokratisk uppbyggnad och krav på att organisationen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer eller att verksamheten inte är i strid med demokratins idéer.”


Källa: SOU 2021:66 (sid 17-18)

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00