L: Hårdare straff om coronakrisen används för att begå brott

DEBATT. Liberalerna föreslår en lagändring som innebär att det införs en extra straffskärpningsregel i brottsbalken. Väljer man att dra nytta av en krissituation ska man förvänta sig ett hårt straff, skriver Johan Pehrson (L) och åklagare Paulina Brandberg.

Johan Pehrson (L)
Riksdagsledamot i justitieutskottet, gruppledare för Liberalerna och rättspolitisk talesperson 
Paulina Brandberg
Medlem i Liberalerna och åklagare


Parallellt med att coronaviruset sprider sig i vårt land sprider sig också en starkare och starkare oro bland befolkningen. Det är tydligt att vi befinner oss i en extraordinär situation och samhället har, för de flesta av oss, aldrig känts mer sårbart än det gör just nu. Företag går i konkurs och många riskpersoner som annars lever aktiva liv tvingas isolera sig i sina hem och blir helt beroende av hjälpsamma frivilliga för att klara matinköp och andra vardagliga ärenden.

Polisen varnar 

Samtidigt som privata initiativ sprider sig där människor på olika sätt försöker hjälpa personer i riskgrupperna att klara sin vardag, rapporteras det från flera håll om personer som utnyttjar krisläget för att begå brott. Polisen varnar bland annat för att människor som är särskilt utsatta, till exempel äldre, utsätts för bedrägerier, ID-kapningar och avkrävande av inloggningsuppgifter och lösenord.

Extra stor kränkning

Bristen på handsprit och skyddsutrustning har gjort dessa produkter extra stöldbegärliga då de, i det krisläge som råder, sedan kan säljas till ockerpriser. När restauranger och butikslokaler hålls stängda under en längre tid ökar risken för att dessa utsätts för inbrott.

För dem som drabbas blir kränkningen förstås extra stor utifrån att de redan befinner sig i en svår situation och att de har oerhört svårt att skydda sig från att utsättas för denna typ av brott.

Extra sträng påföljd

För att stävja denna brottslighet krävs det breda insatser från polisen och från rättsvårdande myndigheter, men man behöver också se över lagstiftningen.

Att begå brott genom att utnyttja den sårbarhet och hjälplöshet som uppstår hos människor då ett samhälle befinner sig i kris bör resultera i extra sträng påföljd. För att tydliggöra detta föreslår nu Liberalerna en lagändring innebärande att det införs en extra straffskärpningsregel i brottsbalken.

L vill ändra lagstiftning 

Denna lagändring är inte enbart begränsad till den coronakris vi just nu befinner oss i, utan omfattar alla former av extraordinära händelser som gör ett samhälle extra sårbart. Tyvärr är det inte osannolikt att vi framöver kan komma att möta andra kriser i form av exempelvis omfattande terrordåd, skogsbränder eller annan epidemi som kraftigt påverkar våra samhällsfunktioner och vårt sätt att leva.

Det är i allra högsta grad rimligt att personer som väljer att utnyttja sådana situationer för att begå brott möter extra skarpa reaktioner från rättsväsendet.

Liberalerna vill ändra denna lagstiftning omgående. Samhällets signal mot dem som använder coronakrisen för att lura äldre, göra inbrott i tomma restauranger eller stjäla medicinsk skyddsutrustning måste vara oerhört tydlig. Väljer man att dra nytta av en krissituation ska man förvänta sig ett hårt straff.

Forrige artikel Moderaternas kanslichef: Gasa i krisen men håll koll på framtiden Moderaternas kanslichef: Gasa i krisen men håll koll på framtiden Næste artikel Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar
Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

ÖVERBLICK. Jonas Sjöstedt (V) lämnar efter sig ett bra opinionsläge för Vänsterpartiet. Flera oppositionspartier vill att stödet till riskgrupper förlängs. Olle Vikmång (S), bror till statsministerns högra hand, kan ta över i Norrköping. Och i Sala fick S igenom sin budget med hjälp av SD. Läs Altingets överblick.

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

DEBATT. Det är hög tid att öka folkets makt genom folkinitiativ, i stället för att utarma det kommunala självstyret som regeringen envisas med. Ju mer tondöv politiken är, desto viktigare blir folkinitiativ. Det skriver Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD).