Debatt

L: Förbättra lagstiftningen – låt aktörer lämna åsikter tidigt

DEBATT. Vi vill att regeringen ska vara skyldiga att bjuda in till samråd om EU-arbetet tidigt i lagstiftningsprocessen, redan då EU-lagar förhandlas på EU-nivå. Det skriver Liberalernas Johan Pehrson, Karin Karlsbro och Tina Acketoft.

Johan Pehrson, Karin Karlsbro och Tina Acketoft.
Johan Pehrson, Karin Karlsbro och Tina Acketoft.Foto: Magnus Fröderberg/Liberalerna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johan Pehrson (L)
Gruppledare i riksdagen 
Karin Karlsbro (L)
Europaparlamentariker 
Tina Acketoft (L)
Riksdagsledamot EU-nämnden 

 

Ett kvarts sekel efter att Sverige röstat ja till ett medlemskap i den Europeiska unionen äger i dag den första EU-politiska partiledardebatten rum i Sveriges riksdag. Detta är ett välkommet initiativ för att lyfta debatten om EU. Men i övrigt är Sverige fortfarande en alldeles för passiv medlem av en union som påverkar så stor del av svenska medborgares vardag.

EU som inrikespolitik

Europeiska unionen är i mångt och mycket en fantastisk organisation. Tillsammans har vi möjliggjort fred, frihet och tillväxt för en halv miljard människor, något som tidigare varit helt otänkbart.

I en tid och en värld där spänningarna mellan Kina och USA ökar, där klimatkrisen hotar själva vår existens och demokratisk utveckling på många håll har avstannat behövs EU-samarbetet mer än någonsin. 

I dag ges våra svenska remissinstanser ofta möjlighet att komma med synpunkter först när ett EU-direktiv ska bli svensk lag, det vill säga långt efter att beslutet faktiskt tagits i EU.


Liberalerna

Därför är det olyckligt att EU-samarbetet allt för länge har betraktats som något avlägset eller till och med som utrikespolitik. I själva verket blir det allt mer uppenbart att EU huvudsakligen utgör en inrikespolitisk nivå som förtjänar ett mycket större engagemang från våra politiska företrädare och partier. Men detta kräver också forum i Sverige där EU:s utveckling kan diskuteras och möjlighet till fungerande ansvarsutkrävande av beslutsfattare.

Möjlighet att forma

Svenska politiker reagerar allt för ofta väldigt sent i den europeiska processen och Sverige tillhör nästan aldrig de länder som har en ambition att sätta agendan på EU-nivå. Det lämnar de åt sina tyska och franska kollegor.

Trots att vi är EU:s sjunde största ekonomi betraktar vi oss själva som ett litet land i Europas utkant och EU som någonting som man reser till snarare än ett projekt som vi har ett gemensamt ansvar för och möjlighet att forma.

Inför årlig EU-debatt

Dagens EU-tematiska debatt i riksdagen är ett välkommet initiativ som ger våra partier en möjlighet att klargöra och debattera sina ståndpunkter kring de stora framtidsfrågor som vår union står inför. Låt debatten bli en årlig tradition.

Det finns onekligen en stor mängd frågor som skulle kunna vara relevanta för sådana debatter. Hur ska EU möta klimathotet? Hur tacklar vi bäst den organiserade brottsligheten på vår kontinent? Hur kan vi utveckla den inre marknaden för att stärka konkurrenskraften och tillväxten i Europa? 

Utöka insynen

I dag ges våra svenska remissinstanser ofta möjlighet att komma med synpunkter först när ett EU-direktiv ska bli svensk lag, det vill säga långt efter att beslutet faktiskt tagits i EU. Det begränsar kraftigt samhällets insyn och påverkansmöjligheter.

Vi vill att regeringen och de statliga myndigheterna ska vara skyldiga att informera och bjuda in till samråd om EU-arbetet tidigt i lagstiftningsprocessen, så att organisationer och andra aktörer kan komma med inspel redan då EU-lagar förhandlas på EU-nivå. 

En aktiv medlem

Lagstiftning blir bättre om de som påverkas av den får chansen att framföra sin synpunkter till lagstiftarna. Den blir bättre om beslut granskas och utvärderas av fler parter.

Våra medborgare har rätt att förvänta sig en god insyn i beslut som tas på EU-nivå. Vi i Liberalerna firar i dag att det är 25 år sedan Sverige röstade ja till EU-medlemskap, men vill också ta tillfället att lyfta att Sverige kan och bör bli en mer konstruktiv och aktiv medlem. Det har våra medborgare anledning att förvänta sig av oss. 

Nämnda personer

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand (Uppsala uni., 1996)

Karin Karlsbro

Europaparlamentariker (L), adjungerad i partistyrelsen
jur. kand (Stockholms uni.)

Tina Acketoft

Tidigare riksdagsledamot (L)
Informationslinjen (Linnéuniversitetet, 1989-1990), kommunikation, reklam och marknadsföring (City of London College, 1990-1992)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00