Debatt

Kungliga automobilklubben: Rör inte min parkeringsplats

I mars passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik. Mot bakgrund av detta är god tillgång till parkering en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet, för att skapa levande städer och för omställningen av fordonsflottan, skriver KAK.

Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rörelse är motpolen till stillastående och öppenhet är motsatsen till att bygga murar. Om det är något som vi de senaste åren har lärt oss så är det att möjligheterna till resande och mobilitet inte ska tas för givna. Restriktioner, höga bränslepriser och den allmänna omvärldssituationen har gjort att det i dag är svårare att förflytta sig, både mellan länder och inom Sverige. I det läget måste samhället göra ansträngningar för att inte ytterligare förvärra situationen, utan tvärtom underlätta resande och transporter.

I mars passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik. Bilen står för närmare åtta av tio personresor i Sverige (Trafikanalys). Att planera för bilen är därför nödvändigt om man menar allvar med att underlätta mobiliteten. Det måste ske på många olika sätt, inte minst genom investeringar i det eftersatta vägnätet. Men det finns en aspekt som inte får glömmas bort i sammanhanget, nämligen parkering.

Bra tillgång krävs

Ska det vara möjligt att ta sig från punkt A till B och kanske även vidare till C och D, då måste tillgången till parkeringsplatser vara god. Det gäller både i större städer, på mindre orter och på landsbygden. Tyvärr planerar många kommuner i dagsläget att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs. Det är ingen hållbar utveckling och inget som svenska folket vill ha. Nästan tre av fyra (70 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare, enligt en SKOP-studie som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Detta visar att bilen är nödvändig i urbana miljöer och inte bara något som hör landsbygden till. Städer som vill vara attraktiva måste vara öppna både för bilburna gäster och de boende. Bilen kan sällan ersättas med kollektivtrafik. Inte ens där kollektivtrafiken är väl utbyggd är den ett realistiskt alternativ för de flesta enligt en studie från Trafikanalys (rapport 21:1). Bilen och kollektivtrafiken fyller olika funktioner helt enkelt. Den flexibilitet som bilen erbjuder är en förutsättning för att vardagen ska gå ihop för många människor i ett modernt samhälle.

Två av tre vill ha förbättring

Också handeln och annan service som finns i städerna är beroende av att människor kan ta sig dit med bil och då måste man kunna parkera någonstans. Två av tre (68 procent) anser att tillgången på parkeringsplatser vid affärer och köpcentra är viktig när man väljer var man skall handla, enligt nämnda SKOP-studie. Både när det gäller köpcentrum och i stadskärnorna är bil det överlägset populäraste transportsättet. I spåren av pandemin har också konkurrensen från e-handeln blivit hårdare och hemarbete allt vanligare. Ska fysiska butiker kunna konkurrera måste tillgången till parkering vara god.

Ytterligare en aspekt på parkeringsfrågan är hållbarhetsperspektivet. Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten. Enligt en SKOP-undersökning ser en stor majoritet av svenskarna (64 procent) det som helt nödvändigt med en egen parkeringsplats med möjlighet att ladda om de skulle köpa en elbil. Behovet av parkering med laddning kommer att öka. Planeringen måste svara upp mot detta.

För att summera det hela: god tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet, för att skapa levande städer och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas. RÖR INTE MIN PARKERINGSPLATS!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00