Kulturmyndigheterna oeniga om sammanslagning

Konstnärsnämnden och Kulturrådet har inte lyckats enas inför den sammanslagning av myndigheterna som regeringen vill se. Ökade kostnader och en risk för att de kulturpolitiska målen inte nås är några av riskerna som Konstnärsnämnden pekar ut.

Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör, tror att möjligheten till besparingar genom en sammanslagning med Kulturrådet är små och att kostnaderna initialt kan öka. Nu hoppas hon att regeringen avvaktar med beslut medan Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet, ser möjligheter med förslaget.
Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör, tror att möjligheten till besparingar genom en sammanslagning med Kulturrådet är små och att kostnaderna initialt kan öka. Nu hoppas hon att regeringen avvaktar med beslut medan Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet, ser möjligheter med förslaget.Foto: Jean-Baptiste Béranger, Henrik Montgomery/TT
0:000:00