Debatt

Kristerssons biståndssvek riskerar att bidra till en farligare värld

Att den tillträdande regeringen väljer att göra det svenska stödet till ett verktyg för återvandring – med villkor för delar av biståndet om att mottagarlandet tar emot migrerande medborgare som inte får stanna i Sverige – är mycket oroande, skriver Centerpartiets biståndspolitiska talesperson Anna Lasses. 

Sverige och andra fria, välmående länder har ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöring, förtryck och fattigdom runtom i världen. Att den nya regeringen då väljer att minska ett av våra viktigaste verktyg för förändring är obegripligt, skriver debattören.
Sverige och andra fria, välmående länder har ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöring, förtryck och fattigdom runtom i världen. Att den nya regeringen då väljer att minska ett av våra viktigaste verktyg för förändring är obegripligt, skriver debattören.Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT
Anna Lasses
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Utvecklingen i världen går åt fel håll. Människor blir fattigare, klimatet varmare och fler lever i förtryck. Fria länder som Sverige behöver göra mer för att vända trenden. Att den nya regeringen i detta skede väljer att avskaffa enprocentsmålet för svenskt bistånd, utan att införa en ny lägstanivå, är såväl oansvarigt som bedrövande.

I fredags blev det klart att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får bilda regering. Men de riktiga vinnarna är Sverigedemokraterna, som i praktiken styr såväl inriktning som möjligheten till genomförande för den nya regeringens politik.

Sverige har sedan länge haft ett fastslaget mål om att minst en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd till andra länder. Det är ett bidrag till en långsiktig säkerhet, utveckling och välfärd runt om i världen såväl som i Sverige.

Ett svek mot världens alla fattigaste

I en tid när världsläget präglas av Rysslands krig i Ukraina, klimatförändringar som förstör livsvillkoren för både människor och djur, och försämrade villkor för demokrati, väljer den sverigedemokratiskt inriktade regeringen att slopa enprocentsmålet för Sveriges bistånd. Det är ett stort svek mot världens alla fattigaste, mot klimatet och mot demokratin. Sverige och andra fria, välmående länder har ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöring, förtryck och fattigdom runtom i världen. Att den nya regeringen då väljer att minska ett av våra viktigaste verktyg för förändring är obegripligt.

Centerpartiet står redo att vara ett aktivt, liberalt oppositionsparti och kommer att hårdgranska den tillträdande regeringens biståndspolitik.

Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Men det kan användas ännu bättre. Centerpartiet tycker att biståndet måste fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt. Vi vill att en större andel av Sveriges biståndsbudget ska riktas mot hållbar omställning och mot insatser som motverkar klimatförändringarnas skadliga effekter. Dessutom bör tillgång till förnybar och effektiv energi prioriteras inom svenskt bistånd, liksom fokus på klimatanpassning av sårbara regioner. Biståndsbudgeten bör stimulera näringslivet och privata aktörer att investera i hållbar utveckling, exempelvis genom att dela finansiella risker och verka för att minska kostnader för affärsutveckling i länderna.

Migration inget negativt i sig självt

Det är positivt att den nya regeringen vill arbeta för demokrati och minskad fattigdom. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att migration inte är något negativt i sig självt, inte minst sett till möjlighet till utbyte inom exempelvis kultur eller arbetskraft. Därför ställer jag mig frågande till statsministerns uttalande om att biståndet ska rymma ”effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration.”

I avtalet som presenterades i fredags står istället att man vill ”fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring.” Att den tillträdande regeringen väljer att göra det svenska stödet till ett verktyg för återvandring – med villkor för delar av biståndet om att mottagarlandet tar emot migrerande medborgare som inte får stanna i Sverige – är mycket oroande.

I en situation där man kan välja att arbeta för fler fria människor i fria samhällen, samhällen som inte bara är handelspartners, utan också partners för en demokratisk och hållbar utveckling. Då väljer Kristerssons lag att se åt andra hållet, ett val som riskerar att leda till en fattigare och farligare värld.

En liberal kraschlandning

Vi är många som varnade för vilken politik som ett samarbete med Sverigedemokraterna skulle innebära för liberalismen. För demokratin, för medmänskligheten, för klimatet. Och nu har vi svart på vitt – en liberal kraschlandning – som riskerar att drabba de allra svagaste runt om i världen.

En stark liberal motståndskraft som står upp för det svenska biståndet kommer att vara viktigare än någonsin nu, som alternativ till ett styre där Sverigedemokraternas inflytande hotar jämställdheten och klimatet. Centerpartiet står redo att vara ett aktivt, liberalt oppositionsparti och kommer att hårdgranska den tillträdande regeringens biståndspolitik. För demokratins, klimatets och medmänsklighetens bästa.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00