Krav på snabbare prövning av skjutfält

FÖRSVAR. Miljöprövningen av försvarets övningsfält tar för lång tid och måste skyndas på. Riksdagen uppmanar därför regeringen att se över handläggningstiderna.

Vårens försvarsuppgörelse innebär att försvaret ska öka sin förmåga och genomföra fler övningar, men då krävs också mark att öva på. När försvaret ansöker om att få använda mark som övnings- och skjutfält sker en miljöprövning där försvarets intressen ska vägas mot en rad olika miljö- och hälsokrav. Regeringen är sista instans i denna process som inte sällan tar lång tid och i dag ligger 19 ärenden på regeringens bord för prövning, enligt Mikael Oscarsson (KD).

Detta innebär en risk att övningar fördröjs eller förhindras, vilket får konsekvenser för försvaret.

– I det rådande säkerhetspolitiska läget måste vi se till att vårt försvar är samövat och fungerar, sade Oscarsson i debatten före beslutet

Riksdagen poängterar att prövningen måste vara rättssäker, men vill ända att processen snabbas på. Därför vill riksdagen att regeringen att ser över handläggningstiderna för att försvaret övningar inte ska drabbas.

 

Forrige artikel Lättare se sina parkeringsböter Næste artikel Tydligare om straff för återfall i brott