Debatt

Kontraproduktivt att bestraffa den som låter naturvärden utvecklas

Frivillighet bör vara grunden för framtidens naturskydd. Denna princip är ett av de få förslag från Skogsutredningen som bör bli verklighet. Dagens system där den skogsägare som byggt upp höga naturvärden riskerar att bli borttvingad från sin mark är kontraproduktivt, vilket även WWF bör inse. Det skriver LRF Skogsägarna i en replik.

”För att ett frivilligt formellt skydd ska fungera måste skogsägare känna trygghet i att man aldrig mot sin vilja förlorar kontrollen över sin skog om man låter naturvärden utvecklas.”
”För att ett frivilligt formellt skydd ska fungera måste skogsägare känna trygghet i att man aldrig mot sin vilja förlorar kontrollen över sin skog om man låter naturvärden utvecklas.”Foto: Philip Myrtorp/Unsplash
Paul Christensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Altinget kritiserar Världsnaturfonden WWF Skogsutredningens förslag att reservatsbildning och andra formella avsättningar ska ske på frivillig grund. Bland annat menar WWF att markägarna har otillräckliga kunskaper om naturvärdena på sin egen mark i förhållande till myndigheter. Vi menar att det snarare är tvärtom, kunskapen om naturvärden är högre hos den skogsägare som har ägt och vårdat marken genom generationer.

Läs också

Säkerställ frivilligheten

Ett skyddsarbete som helt bygger på frivillighet innebär långsiktigt fördelar även för naturvården.

Skogsutredningens viktigaste förslag är att huvudprincipen i statens arbete med avsättningar ska bygga på frivillighet. Det är ett av få bra förslag från en utredning som i övrigt inte levde upp till förväntningarna om stärkt äganderätt och växande bioekonomi.

LRF Skogsägarna vill se en skogspolitik där vi arbetar med skogsägarna i stället för mot dem. I både Finland och Norge arbetar man med frivillighet med mycket bra resultat. Utredningen konstaterar fördelarna med arbetssättet och nu måste politiken säkerställa att det genomförs fullt ut.

Våga låta naturvärden utvecklas

En stark äganderätt där skogsägare kan känna trygghet i sitt brukande gör att man vågar investera, både i produktion och i naturvård. Ett skyddsarbete som helt bygger på frivillighet innebär därför långsiktigt fördelar även för naturvården.

Många skogsägare kommer se naturvården som en möjlighet och frivilligt knyta uppgörelser om naturvård med staten. Men även den som vill bibehålla rätten att bruka skogen eller kunna lämna över denna rätt till sina barn vågar då låta naturvärden utvecklas. Den skogsägare som avverkar en 140-årig skog med naturvärden, har gjort större nytta för naturvården än den som aldrig vågade låta naturvärdena utvecklas till att börja med.

För att ett frivilligt formellt skydd ska fungera måste skogsägare känna trygghet i att man aldrig mot sin vilja förlorar kontrollen över sin skog om man låter naturvärden utvecklas. Frivilligheten får därför inte omgärdas med omfattande undantag, som det finns risk att det omtalade förslaget om fjällnära skog leder till.

Acceptera ”hål” i reservaten

WWF oroar sig för att det ska bli dyrt och att man inte ska lyckas skydda stora områden med frivillighet. Det är sant att försöksverksamheten i det som kallades Komet innebar större kostnader. De ökade kostnaderna berodde dock främst på omfattande riktade informationsinsatser, som knappast skulle behövas om det huvudsakliga arbetssättet blir frivillighet.

Inget hindrar heller att staten tar initiativ till skydd av större områden i ett frivilligt arbetssätt. Skillnaden blir att man i vissa fall måste acceptera ”hål” i reservaten där skogsägaren inte är intresserad. Det är dock knappast ett ekologiskt problem.

”Riskerar bli kontraproduktiv”

Risken med ett arbetssätt där man inte tar hänsyn till den enskildes vilja och där man alltid ska bevara de optimala skogsområdena, är att man låter det bästa bli det godas fiende. En naturvårdspolitik som bestraffar den som låter naturvärden utvecklas i vardagsskogen riskerar att bli kontraproduktiv.

Huvuddelen av den biologiska mångfalden finns i vanliga skogar som inte är reservat. Med en ny politik som bygger på frivillighet kan naturvärden öka i all skog, inte bara den som skyddas. Låt i stället naturvården bli en möjlighet för skogsägare genom ett nytt system som bygger på frivillighet.

Läs tidigare inlägg i debatten

WWF: Överge inte en fungerande modell för skogsskydd

Efter politiska påtryckningar föreslås att dagens modell för skogsskydd ska överges. Vi ser en stor risk att det nya förslaget kommer leda till att de mest värdefulla skogarna inte skyddas och att skyddet fragmenteras. Vi uppmanar därför våra beslutsfattare att stå upp för ett fungerande skogsskydd, skriver Världsnaturfonden WWF.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00