Debatt

Kommunerna måste planera för fler småhus

En småhussatsning för att motverka fallet i bostadsbyggandet som nu inletts skulle rädda många jobb och stabilisera svensk ekonomi, skriver David Johnsson, vd TMF och Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert.

Trots att 70 procent helst vill bo i småhus är byggandet av sådana nu det lägsta på 100 år, skriver debattörerna.
Trots att 70 procent helst vill bo i småhus är byggandet av sådana nu det lägsta på 100 år, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är hög tid att ta krafttag i den insomnade bostadspolitiken – den nya regeringen har alla möjligheter till ett bostadspolitiskt reformarbete, ett viktigt led i att uppnå både integrations- och hållbarhetsmål. TMF, Trä- och Möbelföretagen, har nyligen lanserat ett bostadspolitiskt program – med åtskilliga förslag för bostadsminister Andreas Carlson (KD) att omedelbart ta vidare.

I valrörelsen lyste bostadsfrågan med sin frånvaro till förmån för en rad populistiska utspel som skulle få ordning på Sverige. När dammet nu lagt sig och arbetet med budgeten tar vid är det hög tid att ta tag i bostadspolitiken på allvar

Det är glädjande att regeringens samarbetsavtal, det så kallade Tidöavtalet, innehåller reformer som syftar till ett breddat ägande men nu förväntar vi oss ett ordentligt krafttag i kommande budget för att sjösätta ett ordentligt bostadspolitiskt reformarbete.

Det låga bostadsbyggandet är framför allt orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark. Småhusbyggandet i Sverige är det lägsta på 100 år och lägre än i jämförbara länder. Givet att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har störst tillgång på mark per invånare och att befolkningen i stort sett har fördubblats på 100 år är detta ett mysterium.

Småhusbyggandet måste öka

Med Tidöavtalet har den nya regeringskonstellationen deklarerat att reformer som bidrar till breddat bostadsägande ska genomföras och det förpliktigar. För att få ordning på bostadspolitiken behöver framför allt småhusbyggandet öka. Boende i småhus ger trygghet, tillit och låga boendekostnader över tid. Det är inte konstigt att 7 av 10 vill bo i småhus. Här har bostadsministern lysande tillfälle att visa god vilja - ett första initiativ kan vara att ge länsstyrelserna i uppdrag att inventera förutsättningarna för ett ökat småhusbyggande i landets alla kommuner.

Vi vet från forskning att småhusområden skapar ett stort upplevt och verkligt inflytande som stimulerar engagemang, ansvar och medskapande. Småhus bidrar även till en mer hållbar utveckling. Elektrifieringen av bilismen gör vardagstransporterna kring bostadsområden utsläppsfria och den industrialiserade småhusproduktionen förbättrar möjligheterna till schyssta villkor och arbetsförhållanden i byggbranschen, samt en god produktivitetsutveckling som gynnar cirkularitet.

Jobb kan räddas

En småhussatsning för att motverka fallet i bostadsbyggandet som nu inletts skulle rädda många jobb och stabilisera svensk ekonomi och det är således häpnadsväckande att fokuseringen under så lång tid varit på hyres- och bostadsrätter i flerfamiljshus. Att göra mer mark tillgänglig för att fler ska ha råd att köpa ett eget hem är nog så angeläget.

Enligt Boverket behöver Sverige fram till 2030 årligen 63 400 nya bostäder. 2021 påbörjades 71 000 bostäder. Siffran väntas i år sjunka till 61 000 för att sedan gå mot en nivå under 50 000.

Orosmolnen är många, och mycket tyder på att fallet i bostadsbyggandet kan komma bli lägre än befarat.. 

En genväg till en bostadsmarknad i bättre balans går via en mer medveten satsning på småhus. Det alternativet innebär oftast en större bostad till ett bättre pris.

TMF:s bostadspolitiska program innehåller konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. Vi ser fram emot en rad förslag på området under kommande mandatperiod. Välkommen till ditt nya jobb Andreas Carlson! Låt oss hjälpa dig leverera!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget