Debatt

Kommunerna måste förbättra medarbetarnas trygghet

Uppemot hälften av medarbetarna inom socialt arbete har under det senaste året blivit utsatta för hot och våld i sin yrkesutövning. Det framgår av en ny undersökning bland Visions medlemmar. Kommunerna behöver nu vidta åtgärder, skriver Veronica Magnusson, Vision.

Problemet är inte begränsat till storstadsregionerna, skriver debattören.
Problemet är inte begränsat till storstadsregionerna, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Veronica Magnusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Medarbetare som ger stöd till människor som befinner sig i svåra livssituationer måste kunna vara trygga på jobbet för att kunna utföra sitt viktiga arbete. Särskilt då de behöver fatta beslut som inte alltid tas emot väl. Nyligen rapporterades om hur tjänstepersoner i Göteborg larmat om hot från kriminella nätverk, och hur det bidragit till en tystnadskultur.

Vision vill att kommunerna tar fram en plan för att säkerställa medarbetarnas trygghet.

Vår nya medlemsundersökning visar att otryggheten bland medarbetarna är utbredd i hela landet. Så många som 45 procent av de 1 433 medlemmar som ingår i undersökningen uppger att de utsatts för hot, våld, trakasserier eller personangrepp det senaste året. Det handlar om medarbetare som representerar samhällets yttersta skyddsnät: socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingspersonal vid öppenvård, HVB och stödboenden samt fältassistenter.

Det medlemmarna blir utsatta för handlar om alltifrån direkt våld till hot och kränkningar i sociala medier. Exempel som framkommer i undersökningen är att medarbetare blivit hotade med att bli dödade i sitt hem, att de pekats ut av vårdnadshavare på internet och klienter tagit fram knivar under möten. I sju fall av tio sker incidenterna på arbetsplatsen.

”Oerhört allvarliga siffor”

Det här är oerhört allvarliga siffor som visar på en stor utsatthet bland våra medlemmar. Vad som också är alarmerade är att många medlemmar inte upplever att de får ett tillräckligt stöd från arbetsgivaren. Tre av tio av de som utsatts upplever otillräckligt eller inget stöd från arbetsgivaren efter det inträffade. Vi ser också att få incidenter polisanmäls. Nära sju av tio uppger att händelsen inte polisanmälts. Även när det gäller det förebyggande arbetet upplever våra medlemmar att det finns brister, nära tre av tio tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt.

Krävs systematiskt arbetsmiljöarbete

Visions medlemmar leder, administrerar och utvecklar välfärden. Att medlemmarna utsätts för hot och trakasserier innebär inte enbart en oacceptabel kränkning mot dem som individer. Rädslan och tystnaden som följer av utsattheten riskerar att påverka den professionella yrkesutövningen och hotar rättssäkerheten.

Alla kommuner har anledning att se över sitt arbete när det handlar om att förebygga och hantera hot och våld. Vision vill att kommunerna tar fram en plan för att säkerställa medarbetarnas trygghet. Planen bör tas fram tillsammans med skyddsombud och i första hand innehålla tre saker: förebyggande åtgärder, snabbt stöd till den som blivit utsatt och en rutin att alltid göra en polisanmälan.

I grunden krävs att kommunerna sätter det systematiska arbetsmiljöarbetet högt på agendan. Det handlar om att förebygga händelser, vidta åtgärder, tillhandahålla en kontinuerlig utbildning och säkerställa att lokalerna har ett bra skydd. Det är också viktigt att incidenter anmäls och rapporteras, både till polisen och till Arbetsmiljöverket.

Drabbar ytterst hela samhället

Att så många medarbetare inom välfärden utsätts för hot och trakasserier drabbar dem inte bara som individer, det drabbar ytterst hela samhället. Därför krävs också snabba åtgärder i kommunerna, men också ett långsiktigt arbete med arbetsmiljöfrågor. Med gemensamma insatser kan vi minska förekomsten av hot och våld men också agera mer kraftfullt när det väl sker.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00