Kommer ”smyghöjningen” av drivmedelspriserna att upprepas?

Drivmedelsbolagen anklagades för att ha stoppat delar av tidigare skattesänkning i egen ficka. Regeringen förlitar sig på löpande granskning i sin nya sänkning, men hos S anses risken för upprepning vara en av anledningarna till att man inte går fram med samma förslag.

"Priset vid pump" har varit en central fråga i valrörelsen. Svantesson har själv kampanjat för att partiets politik skulle leda till en prissänkning på fem kronor. Årets budgetbeslut leder till en sänkning på 14, respektive 41 öre. <br>
"Priset vid pump" har varit en central fråga i valrörelsen. Svantesson har själv kampanjat för att partiets politik skulle leda till en prissänkning på fem kronor. Årets budgetbeslut leder till en sänkning på 14, respektive 41 öre.
Foto: Johan Nilsson / TT, skärmdump Facebook
Jacob Hederos

Konjunkturinstitutet fick i uppdrag av tidigare S-regeringen att följa upp genomförandet av den tidigare skattesänkningen på drivmedel, och konstaterade i juni att närmre en tredjedel av skattesänkningen inte föll ut till konsumenterna. 

Dåvarande finansministern Mikael Damberg (S) utlovade att man skulle vidta åtgärder för att undvika att situationen upprepades.

Men nu går Kristerssonregeringen fram med ytterligare en sänkning i årets budget. Och för att undvika en upprepning har också finansministern ett liknande svar som tidigare regering tog till.

– I budgeten ökar vi anslaget till Konjunkturinstitutet med 5 000 000 kronor för 2023 och 2024 för att analysera drivmedelspriser. Just för att säkerställa att vår skattesänkning ger fullt genomslag på priserna, svarar finansminister Elisabeth Svantessons stab och fortsätter:

– På detta sätt kan Konjunkturinstitutet granska prissättningen, öka transparensen och sätta press.


Exakt utformning är under beredning, men efterhandskontrollen innebär samtidigt inte att risken för upprepning helt undanröjs. Hos Drivkraft Sverige vill man inte heller definitivt säga att samma slutsatser kommer att dras framöver.

Drivkraft Sverige är i grunden positiva till skattesänkningen men anser att effekterna av prissänkningen måste kommuniceras på ett tydligare sätt.