Kommer räknemissarna i Trafikverkets prognoser att upprepas?

Trafikverkets missar i prognoserna för transportsystemets utveckling har än en gång hamnat i blickfånget. Myndigheten menar att de lärt sig av tidigare misstag. Samtidigt sänks nu prognosen för sjöfartens tillväxt kraftigt till följd av en faktor som tidigare ”förbisetts”.

<div>Trafikverkets basprognoser och utvecklingen för olika trafikslag har 
än en gång hamnat under lupp. Från myndigheten pekas det på att man lärt sig av tidigare misstag.<br></div>
Trafikverkets basprognoser och utvecklingen för olika trafikslag har än en gång hamnat under lupp. Från myndigheten pekas det på att man lärt sig av tidigare misstag.
Foto: Mauro Bottaro / EC - Audiovisual Service 2017, Återrapportering regeringsuppdrag
0:000:00