Debatt

Klüft och matcheferna: Låt skolmaten vara

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Vägen dit stavas inte bara makaroner och köttbullar. Det skriver Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep tillsammans med sex kost- och måltidschefer.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Vägen dit stavas inte bara makaroner och köttbullar, skriver debattörerna. 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Vägen dit stavas inte bara makaroner och köttbullar, skriver debattörerna. Foto: TT/Montage
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Barn och unga i Sverige svälter generellt sett inte. Faktum är att det i dag är en större hälsofara att barn och unga världen över får i sig en kaloririk och näringsfattig kost bestående av processad mat. I Storbritannien rapporteras om att bristsjukdomen skörbjugg blir allt vanligare och läkarna anger att en dålig kosthållning är en av de främsta anledningarna till detta. 

Svenska skolmatens roll är viktig eftersom den finns till för att säkerställa att alla barn får i sig mat som främjar barnets rätt till god hälsa. Skolmaten har också en viktig kompensatorisk uppgift då den når just alla barn och på så vis skapar förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Att då fatta beslut om att alla barn varje dag ska kunna äta makaroner och köttbullar är helt stick i stäv med skolmatens kompensatoriska uppdrag, och det hindrar också barnets lagstadgade rätt till bästa möjliga hälsa.

Barn behöver matträna

I tider av ekonomiska svårigheter får allt fler familjer svårt att få sin ekonomi att gå ihop och det påverkar bland annat matinköpen. En undersökning som gjordes av bland annat Rädda Barnen i början av 2023 visade att nästan en tredjedel av alla ensamstående har svårt att köpa näringsriktig kost till sina barn under veckans alla dagar.

Vägen dit stavas inte bara makaroner och köttbullar.

Detta är en utveckling som är oroande och här behöver samhället kraftsamla för att göra bra mat mer tillgängligt, men tills vi är där är skolmatens roll central. Skolmaten kan för många barn bli den enda näringsriktiga måltiden under dagen, och då får inte detta raseras för att lokala politiker känner en stor press från allmänheten, utan makthavare behöver känna stöd i att istället ta ansvar för en social hållbar utveckling.

Precis som forskningen är tydlig med vad våra kroppar behöver få i sig för att må bra så är forskningen också tydlig om att barn behöver matträna. Att redan i tidig ålder erbjudas olika sorters grönsaker, få prova på fisk på olika sätt och andra maträtter är en viktig del för att barn senare i livet ska kunna äta allsidigt.

Populistiska köttbullar

Skolmaten runt om i Sverige planeras av kunniga måltidsplanerare som säkerställer att maten under skolåret ger barn i Sverige den näring de behöver för att må bra, och den lagas av kockar som brinner för att ge våra barn en härlig matupplevelse. Att genom populistiska beslut ta ifrån dessa yrkesverksamma möjligheten att göra det dem kan bäst – ge våra barn näringsriktig mat, så har man inte bara fattat beslut som försämrar barn och unga ungas hälsa, utan även helt ignorerat kompetensen som finns hos yrkeskåren.  

Vi vädjar nu till Sveriges kommuner, inte minst till alla politiker, låt er inte ryckas med i populistiska förslag och enkla lösningar som medför att våra barn och unga går en sämre framtid till mötes. Lyssna istället på professionen för att skapa bättre möjligheter för barn att genom skolmaten få en matupplevelse som stärker barnets hälsa både här och framåt.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Vägen dit stavas inte bara makaroner och köttbullar.

 

Undertecknare

Carolina Klüft
verksamhetschef Generation Pep
Anethe Johansson
kostchef Lilla Edets kommun
Jonas Mårtensson
kostchef Vårgårda kommun
Anders Sundin
måltidschef Uppsala kommun
Lena Träskvik
verksamhetschef kost och lokalvård Krokoms kommun
Camilla Wiström
Måltidschef Avdelningschef Katrineholms kommun
Anette Appelgren
service- och måltidschef Sundbybergs kommun

Nämnda personer

Carolina Klüft

Verksamhetschef Generation pep, medicine hedersdoktor Göteborgs universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00