Klimaträttsutredaren "Våra förslag är fullt genomförbara"

Ska en klimatanpassning av miljöbalken få genomslag på utsläppen krävs att även gamla tillstånd omprövas enligt de nya kraven, enligt klimaträttsutredare Anders Danielsson. "Det viktiga är att komma åt de stora utsläppen. Ska vi se en förändring finns bara en väg" säger han.

Klimaträttsutredaren Anders Danielsson lämnar över sina förslag till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).
Klimaträttsutredaren Anders Danielsson lämnar över sina förslag till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).Foto: Jessica Gow/TT
Johanna Alskog

– Det handlar helt enkelt om att få in klimatperspektivet i miljöbalken, säger klimaträttsutredaren Anders Danielsson när han på onsdagen lämnar över sina förslag om en klimatanpassning av miljöbalken till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Och det är omfattande förslag som utredningen lägger fram. Förändringarna i miljöbalken, om att prövning av växthusgasutsläpp ska ingå i tillståndsgivningen, ska inte bara gälla nya tillstånd. Utredningen anser att det även krävs ökade möjligheter till omprövning samt tidsbegränsning av tillstånd och villkor. 

– Ska man få stor effekt krävs det att även befintliga verksamhetsutövares tillstånd omprövas, säger Anders Danielsson.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00