Klartecken för svensk jakt på pirater

FÖRSVAR. Sverige kommer att ställa upp med en väpnad styrka i EU:s operation Atalanta utanför Somalias kust under nästa år.

En enig riksdag gav på onsdagen grönt ljus för att försvaret ska kunna skicka ett svensk bidrag till EU-insatsen. Syftet är att skydda den humanitära hjälpen från FN:s livsmedelsprogram mot sjörövare.

Sverige har deltagit i operation Atalanta tre gånger tidigare. Den nya insatsen startar i februari 2015 och ska pågå under fyra månader. Bidraget ska utgöras av ett högkvarter med en styrkechef och stabsofficerare, två helikoptrar samt två stridsbåtar med besättning. Svenskarna ska baseras ombord på ett nederländskt fartyg och kan komma att uppgå till cirka 60 personer. I mandatet ingår att styrkan kan växa till 160 personer om det behövs för förstärkning eller evakuering.

Drygt 3 miljoner människor i Somalia beräknas vara i behov av humanitär hjälp och behovet av hjälp via sjötransporter är fortfarande stort. Det är därför angeläget att EU:s marina insats kan bidra till att förhöja säkerheten i farvattnen utanför Somalia, anser riksdagen. Regeringen har tidigare beräknat att kostnaden för den svenska insatsen kommer att uppgå till högst 75 miljoner kronor.

Forrige artikel Alliansen räddar Terminologicentrum Næste artikel MP ger upp striden om Förbifart Stockholm MP ger upp striden om Förbifart Stockholm